Stanowy filtr protokołów

Funkcja Stanowy filtr protokołów filtruje lub blokuje nieprawidłowe pakiety danych niezgodne ze znanym stanem połączenia między dwoma komputerami. Stan połączenia określają atrybuty takie, jak adresy IP, porty i numery kolejne pakietów danych transmitowanych przy użyciu połączenia.

Opcję Stanowy filtr protokołów należy zaznaczyć, aby zapora wykonywała następujące czynności:

  • Analizowanie ruchu sieciowego przychodzącego do komputera.

  • Blokowanie podejrzanych aplikacji próbujących nawiązać połączenie z komputerem użytkownika.

Do przychodzącego ruchu danych funkcja Stanowy filtr protokołów stosuje regułę ruchu. Filtr najpierw sprawdza, czy protokół komunikacji przychodzącej jest dozwolony. Następnie identyfikuje źródło ruchu i sprawdza zgodność adresu źródłowego. W zależności od wyników tej analizy funkcja Stanowy filtr protokołów przepuszcza lub blokuje ruch.

Ustawienia ogólne zapory - informacje

Inteligentna zapora - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v15457118_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 15/02/2011