Inne produkty

Stanowy filtr protokołów

Funkcja Stanowy filtr protokołów filtruje lub blokuje nieprawidłowe pakiety danych niezgodne ze znanym stanem połączenia między dwoma komputerami. Stan połączenia określają atrybuty takie, jak adresy IP, porty i numery kolejne pakietów danych transmitowanych przy użyciu połączenia.

Opcję Stanowy filtr protokołów należy zaznaczyć, aby zapora wykonywała następujące czynności:

  • Analizowanie ruchu sieciowego przychodzącego do komputera.

  • Blokowanie podejrzanych aplikacji próbujących nawiązać połączenie z komputerem użytkownika.

Do przychodzącego ruchu danych funkcja Stanowy filtr protokołów stosuje regułę ruchu. Filtr najpierw sprawdza, czy protokół komunikacji przychodzącej jest dozwolony. Następnie identyfikuje źródło ruchu i sprawdza zgodność adresu źródłowego. W zależności od wyników tej analizy funkcja Stanowy filtr protokołów przepuszcza lub blokuje ruch.

Ustawienia ogólne zapory - informacje

Inteligentna zapora - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v15457118_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 15/02/2011