Stanowy filtr protokołów

Funkcja Stanowy filtr protokołów filtruje lub blokuje nieprawidłowe pakiety danych niezgodne ze znanym stanem połączenia między dwoma komputerami. Stan połączenia określają atrybuty takie, jak adresy IP, porty i numery kolejne pakietów danych transmitowanych przy użyciu połączenia.

Opcję Stanowy filtr protokołów należy zaznaczyć, aby zapora wykonywała następujące czynności:

  • Analizowanie ruchu sieciowego przychodzącego do komputera.

  • Blokowanie podejrzanych aplikacji próbujących nawiązać połączenie z komputerem użytkownika.

Do przychodzącego ruchu danych funkcja Stanowy filtr protokołów stosuje regułę ruchu. Filtr najpierw sprawdza, czy protokół komunikacji przychodzącej jest dozwolony. Następnie identyfikuje źródło ruchu i sprawdza zgodność adresu źródłowego. W zależności od wyników tej analizy funkcja Stanowy filtr protokołów przepuszcza lub blokuje ruch.

„Ustawienia ogólne zapory - informacje ”

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Czy te informacje były pomocne?

Identyfikator dokumentu: v15457118_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 13/11/2009