Inne produkty

Ukryte blokowanie portów

Porty to wirtualne połączenia transmisji danych, umożliwiające bezpośrednią wymianę danych między komputerami. Porty mogą mieć jeden z następujących stanów:

Otwarty

Umożliwia połączenie internetowe.

Otwarte porty wysyłają pozytywną odpowiedź na przychodzące żądanie połączenia.

Zamknięty

Blokuje połączenie internetowe.

Zamknięte porty wysyłają negatywną (odmowną) odpowiedź na przychodzące żądanie połączenia.

Ustawienia inteligentnej zapory umożliwiają włączenie funkcji zapory i dostosowanie portów, których komputer używa do otwierania stron internetowych.

Po włączeniu opcji Ukryte blokowanie portów program Norton 360 Online ukrywa stan portów komputera użytkownika przed innymi komputerami. W tym stanie zapora nie reaguje na skanowanie portów z innych komputerów. Gdy opcja Ukryte blokowanie portów jest włączona, nieużywane i blokowane porty na komputerze użytkownika nie odpowiadają na żadne żądania z sieci.

Po wyłączeniu opcji Ukryte blokowanie portów program Norton 360 Online umożliwia innym komputerom wyświetlenie listy otwartych i zamkniętych portów na komputerze użytkownika. W tym stanie blokowane porty odpowiadają jako zamknięte na wszelkie sondowanie sieci i żądania połączeń.

Funkcja Ukryte blokowanie portów zapewnia, że zablokowane i nieaktywne porty nie odpowiadają na próby nawiązania połączenia.

Inteligentna zapora - informacje

Ustawienia ogólne zapory - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v15457117_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 03/11/2011