Inne produkty

Ukryte blokowanie portów

Porty to wirtualne połączenia transmisji danych, umożliwiające bezpośrednią wymianę danych między komputerami. Porty mogą mieć jeden z następujących stanów:

Otwarty

Umożliwia nawiązanie połączenia z Internetem.

Otwarte porty wysyłają pozytywną odpowiedź na przychodzące żądanie połączenia.

Zamknięty

Uniemożliwia nawiązanie połączenia z Internetem.

Zamknięte porty wysyłają negatywną (odmowną) odpowiedź na przychodzące żądanie połączenia.

Ustawienia inteligentnej zapory umożliwiają włączenie funkcji zapory i dostosowanie portów, których komputer używa do otwierania stron internetowych.

Po włączeniu opcji Ukryte blokowanie portów program Norton 360 ukrywa stan portów przed innymi komputerami. W tym stanie zapora nie reaguje na skanowanie portów z innych komputerów. Gdy opcja Ukryte blokowanie portów jest włączona, nieużywane i blokowane porty na komputerze użytkownika nie odpowiadają na żadne żądania z sieci.

Po wyłączeniu opcji Ukryte blokowanie portów program Norton 360 wyświetla listę otwartych i zamkniętych portów na komputerze użytkownika. W tym stanie blokowane porty odpowiadają jako zamknięte na wszelkie sondowanie sieci i żądania połączeń.

Funkcja Ukryte blokowanie portów zapewnia, że zablokowane i nieaktywne porty nie odpowiadają na próby nawiązania połączenia.

„Ustawienia ogólne zapory - informacje ”

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v15457117_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 28/10/2010