Inne produkty

Resetowanie zapory

Opcja Resetuj zaporę przywraca stan domyślny funkcji Inteligentna zapora. W związku z tym, program Norton 360 wyświetla okno dialogowe z żądaniem potwierdzenia resetowania zapory.

Opcja Resetuj zaporę przywraca domyślne ustawienia zapory, takie jak reguły zapory i ustawienia kontroli zaufania. Wskutek zresetowania zapory usunięte zostają na przykład wszelkie niestandardowe reguły lub ustawienia skonfigurowane przez użytkownika. Wskutek zresetowania zapory wyczyszczone zostają automatycznie blokowane komputery oraz zmieniają się ustawienia funkcji Kontrola zaufania w oknie Mapa zabezpieczeń sieci. W systemie Windows XP program Norton 360 wyświetla po zresetowaniu zapory monit o wybranie poziomu zaufania sieci. Alert jest wyświetlany tylko w przypadku spełnienia kryteriów zabezpieczeń dotyczących udostępniania.

W dzienniku zdarzeń przechowywana jest lista wszystkich operacji zapory. Dziennik zdarzeń można wyświetlić w obszarze Zapora - operacje w oknie Historia zabezpieczeń.

Opcję Resetuj zaporę można kliknąć w celu skonfigurowania wszystkich zalecanych reguł i ustawień zapory. Na przykład jeśli użytkownik dostosował ustawienia listy nietypowych protokołów, przywrócone zostaną jej ustawienia domyślne. Podobnie, jeśli użytkownik włączył lub wyłączył jakąkolwiek zaawansowaną funkcję zapory, przywrócony zostanie jej stan domyślny.

Zapora jest wyłączona przez kilka sekund, niezbędnych do jej zresetowania.

„Ustawienia zaawansowane - informacje”

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v15457115_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 29/04/2010