Inne produkty

Nietypowe protokoły

Gdy dwa komputery komunikują się w celu wymiany informacji, używają typowych protokołów komunikacyjnych. Typowe protokoły komunikacyjne to na przykład protokoły TCP/IP, DHCP, DNS i HTTP. W niektórych przypadkach w komunikacji stosowany jest nietypowy protokół. Konie trojańskie mogą używać nietypowych protokołów w celu zaatakowania komputera. W takich przypadkach zalecane jest zezwolenie inteligentnej zaporze na obsługę komunikacji przy użyciu nietypowych protokołów.

Niektóre nietypowe protokoły są oparte na typowych protokołach, takich jak protokoły TCP, IPv6 lub ICMP. Funkcja inteligentnej zapory Nietypowe protokoły obsługuje określone wystąpienia nietypowych protokołów. Funkcja ta chroni komputer, ograniczając nieautoryzowany dostęp.

W oknie Nietypowe protokoły wyświetlana jest lista nietypowych protokołów. Domyślnie zaznaczone są wszystkie nietypowe protokoły. Inteligentna zapora obsługuje ruch wszystkich tych protokołów na komputerze. W razie usunięcia zaznaczenia protokołu na liście zapora nie zezwala na ruch tego protokołu na komputerze.

Wskutek wyłączenia dowolnego nietypowego protokołu komputer może działać w sposób nieprzewidywalny. Nie należy wyłączać żadnego nietypowego protokołu, jeżeli nie poleci tego przedstawiciel centrum obsługi klienta lub nie zostanie to zalecone w powiadomieniu centrum Security Response.

„Ustawienia ogólne zapory - informacje ”

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v15457114_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 24/04/2010