Inne produkty

Reguły ruchu

Program Norton 360 Online zawiera wiele wstępnie zdefiniowanych reguł ruchu zapory. Zapewniają one możliwość korzystania z sieci i jednocześnie chronią przed znanymi zagrożeniami z Internetu.

Niektórych wyświetlanych na liście domyślnych reguł zapory nie można zmodyfikować. Można jednak wyświetlić ustawienia tych reguł za pomocą opcji Wyświetl. Za pomocą opcji Modyfikuj można dostosować inne reguły znajdujące się na liście. Można także dodać nową regułę. Nowa reguła jest domyślnie dodawana na końcu listy.

Reguły są wyświetlane na liście w kolejności według poziomów priorytetu. Reguły z początku listy mają wyższy priorytet niż dalsze reguły. Kolejność reguł na liście można zmienić.

To działanie powinni podejmować tylko zaawansowani użytkownicy lub początkujący użytkownicy pod kierunkiem pomocy technicznej.

Można również wyłączyć regułę, czyszcząc jej pole wyboru. Niektórych domyślnych reguł zapory nie można wyłączyć.

Poniżej wymieniono przykłady domyślnych reguł zapory:

Domyślna reguła przychodzącej komunikacji ICMP

Domyślna reguła wychodzącej komunikacji ICMP

Zezwala na wysyłanie wszystkich typów komunikatów ICMP (Internet Control Message Protocol) oraz odbieranie bezpiecznych typów komunikatów ICMP.

Komunikaty ICMP zawierają informacje o stanie i dane sterujące.

Domyślna reguła przychodzącej komunikacji usługi nazewnictwa NetBIOS

Domyślna reguła przychodzącej komunikacji NetBIOS

Zezwala na używanie usługi nazewnictwa systemu NetBIOS i usługi datagramów systemu NetBIOS. Usługi te wykorzystywane są przy udostępnianiu plików i drukarek w sieciach Microsoft Network.

NetBIOS to skrót angielskiej nazwy Network Basic Input/Output System. System NetBIOS obsługuje usługi nazewnictwa, sesji i datagramów. Usługa nazewnictwa zapewnia rozpoznawanie nazw. Usługa sesji zarządza sesjami usług zorientowanych na połączenia. Usługa datagramów rozsyła datagramy w usługach połączeniowych.

Domyślna reguła komunikacji przychodzącej Bootp

Domyślna reguła komunikacji wychodzącej Bootp

Zezwala na użycie usługi Bootp.

Bootp to skrót od Bootstrap Protocol. Jest to protokół umożliwiający komputerowi odczytanie jego własnego adresu IP.

Za pomocą karty Reguły ruchu można:

  • Dodać regułę ruchu.

  • Zmienić nazwę reguły ruchu.

  • Zmodyfikować ustawienie dostępu reguły ruchu.

  • Zmienić priorytet reguły ruchu.

  • Usunąć regułę ruchu.

Reguły można tworzyć i dostosowywać przy użyciu następujących opcji:

Dodaj

Umożliwia dodanie reguły zapory.

Dodawanie reguł ruchu i reguł programów

Wyświetl/Modyfikuj

Umożliwia wyświetlenie lub zmodyfikowanie ustawień istniejącej reguły zapory.

Niektórych reguł domyślnych nie można zmodyfikować. Reguły te są niezbędne do prawidłowego działania zapory.

Modyfikowanie reguł ruchu i reguł programów

Usuń

Umożliwia usunięcie reguły zapory.

Niektórych reguł domyślnych nie można usunąć. Reguły te są niezbędne do prawidłowego działania zapory.

Usuwanie reguły zapory

Przenieś w górę/Przenieś w dół

Umożliwia zmianę priorytetu reguły zapory na liście.

Zmiana kolejności reguł zapory

Ustawienia ogólne zapory - informacje

Reguły ruchu - informacje

Dodawanie reguł ruchu i reguł programów

Tymczasowe wyłączanie reguły ruchu

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v15457111_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 31/10/2011