Inne produkty

Informacje o pliku

Okno Informacje o pliku umożliwia wyświetlenie szczegółów istotnego pliku dostępnego na komputerze. Okno Informacje o pliku zapewnia wgląd w każdy istotny plik dostępny na komputerze w zorganizowany sposób. Gdy użytkownik klika opcje dostępne w lewym okienku, program Norton 360 Online wyświetla szczegóły w prawym okienku.

Są to informacje ogólne, szczegóły pochodzenia, użycie zasobów i działania podjęte przez plik w systemie.

Okno Informacje o pliku wyświetlane jest tylko w przypadku następujących typów plików:

 • .exe

 • .msi

 • .dll

 • .sys

 • .drv

 • .ocx

 • .loc

W oknie Informacje o pliku dostępne są w prawym okienku następujące karty:

Szczegóły

Informacje takie, jak ocena stabilności, poziom zaufania i użytkowanie pliku we wspólnocie oraz data wydania pliku.

Można także sprawdzić szczegóły takie jak podpis i data utworzenia pliku. Można sprawdzić, czy plik jest plikiem startowym oraz sprawdzić datę ostatniego użycia pliku.

Firma Symantec analizuje określone informacje o pliku, takie jak podpis cyfrowy i wartość mieszania w celu określenia poziomu zaufania pliku. Firma Symantec oznacza zaufane pliki jako Norton - zaufane pliki. Za pomocą opcji Sprawdź zaufanie teraz można sprawdzić bieżący poziom zaufania pliku. Można również ręcznie określić plik jako zaufany. Użytkownik wie na przykład, że plik należy do dobrze znanej aplikacji, a poziom zaufania pliku jest nieznany lub niezaufany. W takim przypadku można ręcznie określić plik jako zaufany, korzystając z opcji Zaufaj teraz.

Można także sprawdzić użytkowanie pliku we wspólnocie, aby ustalić, czy plik jest zaufany. Firma Symantec stosuje najsurowsze metody statystyczne w celu analizy wiarygodności pliku i klasyfikowania plików jako prawidłowych.

Można wyświetlić ocenę stabilności programu, aby dowiedzieć, się, jak często program powoduje awarie.

Oceny stabilności są globalne, a nie specyficzne dla regionu. Oceny stabilności mogą się różnić w zależności od systemu operacyjnego.

Pierwotna lokalizacja

Przedstawia pochodzenie pliku.

Szczegóły pochodzenia pliku są dostępne, jeśli plik został pobrany lub utworzony po zainstalowaniu programu Norton 360 Online. Można sprawdzić ewentualny adres URL źródła, z którego został pobrany plik. Można także wyświetlić sześć poziomów plików nadrzędnych danego pliku. Można również sprawdzić poziom bezpieczeństwa pliku.

Operacje

Przedstawia szczegółowe informacje o wykorzystaniu zasobów przez proces.

Z listy rozwijanej Pokaż można wybrać wyświetlenie następujących szczegółów:

 • Wydajność : wyświetla wykres Wydajność.

  Wykres Wydajność ułatwia sprawdzenie wpływu procesu na ogólne wykorzystanie zasobów komputera. Za pomocą opcji Powiększenie można uzyskać powiększony widok wykresu wydajności procesów uruchomionych na komputerze.

 • Alert dotyczący wydajności : wyświetla szczegóły wykorzystania przez proces procesora, pamięci i dysku twardego.

  Program Norton 360 Online wyświetla szczegóły tylko w przypadku, gdy proces przekracza zdefiniowany próg limitu obciążenia zasobów.

  Aby zatrzymać monitorowanie programu przez program Norton 360 Online, można użyć łącza Nie ostrzegaj o tym pliku. Gdy program Norton 360 Online zatrzyma monitorowanie programu, etykieta łącza zmieni się na Ostrzegaj o tym pliku.

  Za pomocą łącza Ustawienia można wyświetlić sekcję Ustawienia administracyjne w oknie Ustawienia.

 • Sieć : wyświetla szczegóły operacji sieciowych procesu.

  Program Norton 360 Online wyświetla szczegóły tylko w przypadku, gdy proces wykonuje operacje sieciowe. W przypadku każdej operacji sieciowej można sprawdzić szczegóły takie, jak adresy IP i stosowany protokół.

 • Uruchom zmianę klucza : wyświetla szczegóły modyfikacji rejestru systemu Windows.

  Program Norton 360 Online pokazuje lokalizację dodanego lub zmodyfikowanego wpisu rejestru systemu Windows. Program Norton 360 Online przedstawia również listę programów, których wpisy rejestru systemu Windows zostały dodane lub zmodyfikowane. Opcja ta jest dostępna jedynie w przypadku dodania lub zmodyfikowania wpisów rejestru systemu Windows.

Ponadto można użyć opcji Znajdź, aby znaleźć lokalizację pliku na komputerze. Łącze Więcej informacji umożliwia dostęp do internetowej strony samouczków, zawierającej dodatkowe informacje o pliku. Za pomocą opcji Kopiuj do schowka można skopiować dane z okna Informacje o pliku do schowka. Po skopiowaniu treści do schowka można otworzyć dokument, wkleić dane i zapisać dokument.

Alerty dotyczące wydajności - informacje

Sprawdzanie poziomu zaufania pliku

Funkcja System Insight - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v15457098_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 25/04/2011