Inne produkty

Informacje o pliku

Okno Informacje o pliku umożliwia wyświetlenie szczegółów istotnego pliku dostępnego na komputerze. Okno Informacje o pliku zapewnia wgląd w każdy istotny plik dostępny na komputerze w zorganizowany sposób. Po kliknięciu łącza Więcej na prawym końcu paska program Norton 360 wyświetla obszar istotnych szczegółów informacji. Są to informacje ogólne, szczegóły pochodzenia, użycie zasobów i określone działania podjęte przez plik w systemie.

Okno Informacje o pliku wyświetlane jest tylko w przypadku następujących typów plików:

 • .exe

 • .msi

 • .dll

 • .sys

 • .drv

 • .ocx

 • .loc

W oknie Informacje o pliku dostępne są następujące paski:

Szczegóły

Informacje takie, jak poziom zaufania i użytkowanie pliku we wspólnocie oraz data wydania pliku.

Można także sprawdzić szczegóły takie jak podpis i data utworzenia pliku. Można sprawdzić, czy plik jest plikiem startowym oraz sprawdzić datę ostatniego użycia pliku.

Firma Symantec analizuje określone informacje o pliku, takie jak podpis cyfrowy i wartość mieszania w celu określenia poziomu zaufania pliku. Firma Symantec oznacza zaufane pliki jako Norton - zaufane pliki. Za pomocą opcji Sprawdź zaufanie teraz można sprawdzić bieżący poziom zaufania pliku. Można również ręcznie określić plik jako zaufany. Użytkownik wie na przykład, że plik należy do dobrze znanej aplikacji, a poziom zaufania pliku jest nieznany lub niezaufany. W takim przypadku można ręcznie określić plik jako zaufany, korzystając z opcji Zaufaj teraz.

Można także sprawdzić użytkowanie pliku we wspólnocie, aby ustalić, czy plik jest zaufany. Firma Symantec stosuje najsurowsze metody statystyczne w celu analizy wiarygodności pliku i klasyfikowania plików jako prawidłowych.

Pierwotna lokalizacja

Przedstawia pochodzenie pliku.

Szczegóły pochodzenia pliku są dostępne, jeśli plik został pobrany lub utworzony po zainstalowaniu programu Norton 360. Można sprawdzić ewentualny adres URL źródła, z którego został pobrany plik. Można także wyświetlić sześć poziomów plików nadrzędnych danego pliku. Można również sprawdzić poziom bezpieczeństwa pliku.

Operacje

Przedstawia szczegółowe informacje o wykorzystaniu zasobów przez proces.

Z listy rozwijanej Pokaż można wybrać wyświetlenie następujących szczegółów:

 • Wydajność: wyświetla wykres Wydajność.

  Wykres Wydajność ułatwia sprawdzenie wpływu procesu na ogólne wykorzystanie zasobów komputera. Za pomocą opcji Powiększenie można uzyskać powiększony widok wykresu wydajności procesów uruchomionych na komputerze.

 • Alert dotyczący wydajności: wyświetla szczegóły wykorzystania przez proces procesora, pamięci i dysku twardego.

  Program Norton 360 wyświetla szczegóły tylko w przypadku, gdy proces przekracza zdefiniowany próg limitu obciążenia zasobów.

  Aby zatrzymać monitorowanie programu przez program Norton 360, można użyć łącza Nie ostrzegaj o tym pliku. Gdy program Norton 360 zatrzyma monitorowanie programu, etykieta łącza zmieni się na Ostrzegaj o tym pliku.

  Za pomocą łącza Ustawienia można wyświetlić sekcję Ustawienia administracyjne w oknie Ustawienia.

 • Sieć: wyświetla szczegóły operacji sieciowych procesu.

  Program Norton 360 wyświetla szczegóły tylko w przypadku, gdy proces wykonuje operacje sieciowe. W przypadku każdej operacji sieciowej można sprawdzić szczegóły takie, jak adresy IP i stosowany protokół.

 • Uruchom zmianę klucza: wyświetla szczegóły modyfikacji rejestru systemu Windows.

  Program Norton 360 pokazuje lokalizację dodanego lub zmodyfikowanego wpisu rejestru systemu Windows. Program Norton 360 przedstawia również listę programów, których wpisy rejestru systemu Windows zostały dodane lub zmodyfikowane. Opcja ta jest dostępna jedynie w przypadku dodania lub zmodyfikowania wpisów rejestru systemu Windows.

Ponadto można użyć opcji Znajdź ten plik, aby znaleźć lokalizację pliku na komputerze. Łącze Więcej informacji umożliwia dostęp do internetowej strony samouczków, zawierającej dodatkowe informacje o pliku. Za pomocą ikony obok opcji Znajdź ten plik można skopiować dane z okna Informacje o pliku do schowka. Po skopiowaniu treści do schowka można otworzyć dokument, wkleić dane i zapisać dokument.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v15457098_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 30/08/2010