Inne produkty

Profile wydajności skanowania

Ustawienia w obszarze Profile wydajności skanowania umożliwiają skonfigurowanie sposobu skanowania komputera przez program Norton 360 Online na podstawie podpisów cyfrowych oraz poziomu zaufania plików. Program Norton 360 Online można skonfigurować do wykluczania ze skanowania plików mających znane podpisy cyfrowe lub wysokie poziomy zaufania. W ten sposób można uprościć, skrócić i zwiększyć wydajność skanowań.

Funkcję Wydajność skanowania można skonfigurować za pomocą każdego z następujących profili:

Skanowanie pełne

Umożliwia programowi Norton 360 Online przeprowadzanie pełnego skanowania systemu komputera.

Skanowanie pełne obejmuje skanowanie wszystkich plików na komputerze bez względu na poziom zaufania lub cyfrowy podpis plików.

Standardowe zaufanie

Umożliwia programowi Norton 360 Online wykluczenie ze skanowania plików oznaczonych jako Norton - zaufane.

Program Norton 360 Online skanuje pliki o poziomie zaufania innym niż Norton - zaufane pliki.

Wysokie zaufanie

Umożliwia programowi Norton 360 Online wykluczenie ze skanowania plików mających znane podpisy cyfrowe lub wysokie poziomy zaufania.

Program Norton 360 Online nie skanuje plików o poziomie zaufania Norton - zaufane pliki ani Zaufane użytkowników. Wyklucza również prawidłowe pliki o wysokim poziomie zaufania pochodzącym ze skanowania. Skanowane są pliki o poziomach zaufania Słabe, Niepotwierdzone, Niezaufane ani pliki nie mające podpisu cyfrowego klasy 3.

Program Norton 360 Online skanuje komputer zgodnie z konfiguracją określoną przez użytkownika w obszarze Profile wydajności skanowania.

Program Norton Insight - informacje

Konfigurowanie profili wydajności skanowania

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v15457092_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 11/02/2011