Inne produkty

Wykluczenia/zagrożenia niskiego stopnia

Opcje w obszarze Wykluczenia/zagrożenia niskiego stopnia umożliwiają określanie elementów wykluczonych ze skanowań programu Norton 360 Online. Możliwe jest wybranie elementów i zagrożeń bezpieczeństwa, które mają być pomijane podczas skanowań programu Norton 360 Online. Elementy można wykluczyć zarówno ze skanowań w poszukiwaniu zagrożeń, jak i ze skanowań funkcji Automatyczna ochrona. Można również zarządzać zagrożeniami niskiego stopnia znalezionymi na komputerze.

Wykluczenia/zagrożenia niskiego stopnia obniżają poziom ochrony i należy je stosować tylko w razie wyraźnej potrzeby.

Poniższa tabela przedstawia opcje w obszarze Wykluczenia/Zagrożenia niskiego stopnia :

Zagrożenia niskiego stopnia

Umożliwia zarządzanie elementami o niskim stopniu zagrożenia znalezionymi na komputerze.

Program Norton 360 Online automatycznie usuwa zagrożenia średniego i wysokiego stopnia.

Można określić, w jaki sposób program Norton 360 Online ma reagować na zagrożenia niskiego stopnia.

Do wyboru są następujące opcje:

  • Usuń

    Powoduje automatyczne usunięcie wykrytych zagrożeń niskiego stopnia.

  • Ignoruj

    Powoduje automatyczne ignorowanie wykrytych zagrożeń niskiego stopnia.

  • Zapytaj

    Zapewnia najwyższy stopień kontroli w razie wykrycia zagrożenia. Na każdym etapie procesu reagowania na zagrożenie użytkownik wybiera czynności do wykonania.

Elementy wykluczane ze skanowań

Umożliwia wykluczenie żądanych dysków, folderów lub plików ze skanowań w poszukiwaniu zagrożeń.

Można dodać nowe wykluczone elementy lub zmodyfikować elementy już wykluczone. Można również usunąć elementy z listy wykluczonych elementów.

Elementy wykluczane z wykrywania przez funkcje Automatyczna ochrona, SONAR i Download Intelligence

Umożliwia wykluczenie żądanych dysków, folderów lub plików ze skanowań funkcji Automatyczna ochrona oraz skanowań funkcji SONAR i Download Insight.

Można dodać nowe wykluczone programy lub zmodyfikować programy już wykluczone. Można również usunąć elementy z listy wykluczonych elementów.

Aby wykluczyć plik ze skanowań funkcji Download Insight, należy wybrać folder i pobrać plik do wybranego folderu. Jeśli na przykład użytkownik pobiera niebezpieczny plik wykonywalny do tego folderu, program Norton 360 Online umożliwia pobranie pliku i nie usuwa go z komputera. Firma Symantec zaleca utworzenie nowego folderu specjalnie dla wykluczeń funkcji Download Insight.

Sygnatury do wykluczenia ze wszystkich wykryć

Umożliwia wykluczenie określonych znanych zagrożeń bezpieczeństwa ze skanowania.

Wykluczenia sygnatur obniżają poziom ochrony i należy je stosować tylko w razie wyraźnej potrzeby. Należy wykluczać tylko te elementy, które z pewnością nie są zainfekowane.

Możliwe jest wybranie znanych zagrożeń według nazw oraz usuwanie zagrożeń z listy wykluczonych elementów. Można także wyświetlić oddziaływanie zagrożenia, oceniane na podstawie wpływu na wydajność i prywatność, trudności usunięcia i technik ukrywania.

Ochrona SONAR - informacje

Wyłączanie lub włączanie funkcji Ochrona SONAR

Wykluczanie zagrożeń bezpieczeństwa ze skanowania

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v15457075_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 12/04/2011