Eksportowanie danych sejfu tożsamości

Program Norton 360 umożliwia eksportowanie z sejfu tożsamości danych takich, jak dane logowania, szczegóły kart i inne poświadczenia.

Okno Eksportowanie danych sejfu tożsamości zawiera następujące opcje:

Profil lokalny

Umożliwia wyeksportowanie profilu lokalnego do lokalizacji wskazanej przez użytkownika.

Aby wyeksportować profil lokalny, wybierz tę opcję i wpisz hasło profilu lokalnego w polu Wprowadź hasło sejfu tożsamości.

Profil przenośny

Umożliwia wyeksportowanie profilu przenośnego do lokalizacji wskazanej przez użytkownika.

Aby wyeksportować profil przenośny, wybierz tę opcję i wpisz hasło profilu przenośnego w polu Wprowadź hasło sejfu tożsamości.

W przypadku posiadania wielu profili przenośnych żądany profil przenośny można wybrać z listy rozwijanej Profil przenośny.

Wprowadź hasło sejfu tożsamości

Umożliwia wpisanie hasła sejfu tożsamości.

Eksportuj dane sejfu tożsamości do

Umożliwia wpisanie folderu, w którym mają być zapisywane dane.

Przeglądaj

Umożliwia przejście do folderu, w którym mają być zapisywane dane lub wpisanie jego nazwy.

Program Norton 360 zapisze wyeksportowane dane w formacie .csv (wartości rozdzielanych przecinkami).

Opcje Profil lokalny i Profil przenośny są wyświetlane tylko po włożeniu dysku zewnętrznego zawierającego skonfigurowany profil przenośny.

„Eksportowanie danych sejfu tożsamości”

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

Identyfikator dokumentu: v15457000_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 25/10/2010