Inne produkty

Eksportowanie danych sejfu tożsamości

Program Norton 360 umożliwia eksportowanie z sejfu tożsamości danych takich, jak dane logowania, szczegóły kart i inne poświadczenia.

Okno Eksportowanie danych sejfu tożsamości zawiera następujące opcje:

Profil lokalny

Umożliwia wyeksportowanie profilu lokalnego do lokalizacji wskazanej przez użytkownika.

Aby wyeksportować profil lokalny, wybierz tę opcję i wpisz hasło profilu lokalnego w polu Wprowadź hasło sejfu tożsamości.

Profil przenośny

Umożliwia wyeksportowanie profilu przenośnego do lokalizacji wskazanej przez użytkownika.

Aby wyeksportować profil przenośny, wybierz tę opcję i wpisz hasło profilu przenośnego w polu Wprowadź hasło sejfu tożsamości.

W przypadku posiadania wielu profili przenośnych żądany profil przenośny można wybrać z listy rozwijanej Profil przenośny.

Wprowadź hasło sejfu tożsamości

Umożliwia wpisanie hasła sejfu tożsamości.

Eksportuj dane sejfu tożsamości do

Umożliwia wpisanie folderu, w którym mają być zapisywane dane.

Przeglądaj

Umożliwia przejście do folderu, w którym mają być zapisywane dane lub wpisanie jego nazwy.

Program Norton 360 zapisze wyeksportowane dane w formacie .csv (wartości rozdzielanych przecinkami).

Opcje Profil lokalny i Profil przenośny są wyświetlane tylko po włożeniu dysku zewnętrznego zawierającego skonfigurowany profil przenośny.

„Eksportowanie danych sejfu tożsamości”

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v15457000_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 25/10/2010