Inne produkty

Nowy folder

Można utworzyć foldery i umieszczać w nich wszystkie zapisane dane logowania do witryn internetowych. Do wpisania nowej nazwy folderu służy pole Wprowadź nową nazwę folderu.

Nowy folder można utworzyć również za pomocą opcji Zapisz wyświetlanej u góry strony internetowej. Po kliknięciu opcji Zapisz wyświetlane jest okno dialogowe Zapisywanie danych logowania dla witryny. Aby utworzyć folder, należy wpisać nazwę folderu na liście rozwijanej Folder. Utworzony folder zostanie wyświetlony w oknie Edycja danych logowania.

Nazwę folderu w razie potrzeby można także zmienić później. Po kliknięciu nazwy folderu pod okienkiem Dane logowania wyświetlane jest pole nazwa folderu (po prawej stronie okna Edycja danych logowania ). Za pomocą tej opcji można wpisać nową nazwę folderu. Opcja Zastosuj umożliwia zapisanie wpisanej nowej nazwy.

Nazwa folderu nie może zawierać żadnego z następujących znaków: \ / : & * ? " < > [ ]

Utworzone foldery można wyświetlić za pomocą menu Sejf tożsamości na pasku narzędzi Norton.

Edytowanie danych logowania

Zapisywanie danych logowania

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v15456999_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 26/08/2011