Nowy folder

Można utworzyć foldery i umieszczać w nich wszystkie zapisane dane logowania do witryn internetowych. Do wpisania nowej nazwy folderu służy pole Wprowadź nową nazwę folderu.

Nowy folder można utworzyć również za pomocą opcji Zapisz wyświetlanej u góry strony internetowej. Po kliknięciu opcji Zapisz wyświetlane jest okno dialogowe Zapisywanie danych logowania dla witryny. Aby utworzyć folder, należy wpisać nazwę folderu na liście rozwijanej Folder. Utworzony folder zostanie wyświetlony w oknie Edycja danych logowania.

Nazwę folderu w razie potrzeby można także zmienić później. Po kliknięciu nazwy folderu pod okienkiem Dane logowania wyświetlane jest pole nazwa folderu (po prawej stronie okna Edycja danych logowania ). Za pomocą tej opcji można wpisać nową nazwę folderu. Opcja Zastosuj umożliwia zapisanie wpisanej nowej nazwy.

Nazwa folderu nie może zawierać żadnego z następujących znaków: \ / : & * ? " < > [ ]

Utworzone foldery można wyświetlić za pomocą menu Sejf tożsamości na pasku narzędzi Norton.

Edytowanie danych logowania

Zapisywanie danych logowania

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

Identyfikator dokumentu: v15456999_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 26/08/2011