Inne produkty

Wymagane hasło karty

Karty chronionej hasłem można użyć dopiero po jej odblokowaniu. Nie można edytować, duplikować, usuwać ani wyświetlać zestawienia karty bez podania hasła.

Okno dialogowe Wymagane hasło karty może zostać wyświetlone także w przypadku, gdy użytkownik odwiedzi stronę internetową zawierającej formularze i zechce wypełnić formularz przy użyciu karty chronionej hasłem. Automatyczne wypełnienie formularza przy użyciu karty będzie możliwe dopiero po podaniu hasła.

W celu odblokowania karty należy wpisać hasło. W razie potrzeby należy skorzystać ze wskazówki ułatwiającej przypomnienie sobie hasła.

Edycja kart - informacje

Edycja, usuwanie lub duplikowanie kart

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v15456998_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 14/02/2011