Inne produkty

Zmiana hasła sejfu tożsamości

Hasło sejfu tożsamości należy regularnie zmieniać, aby zabezpieczyć dane i uniemożliwić nieupoważniony dostęp do informacji osobistych.

Hasło sejfu tożsamości można zmienić za pomocą następujących opcji:

Bieżące hasło

Umożliwia wprowadzenie aktualnego hasła sejfu tożsamości.

Wskazówka dotycząca hasła umożliwia wyświetlenie wskazówki dotyczącej aktualnego hasła, zapisanej przez użytkownika podczas początkowej konfiguracji.

Wskazówka dotycząca hasła

Umożliwia wyświetlenie wskazówki dotyczącej aktualnego hasła sejfu tożsamości.

Wskazówka dotycząca hasła umożliwia wyświetlenie wskazówki dotyczącej aktualnego hasła, zapisanej przez użytkownika podczas początkowej konfiguracji.

Siła hasła

Umożliwia sprawdzenie siły hasła.

Siła hasła przedstawiona jest na wykresie.

Informacje o tworzeniu silnych haseł

Umożliwia wyświetlenie dodatkowych informacji dotyczących tworzenia silnych haseł.

Nowe hasło

Umożliwia wprowadzenie nowego hasła sejfu tożsamości.

Potwierdź hasło

Umożliwia ponowne wprowadzenie hasła w celu potwierdzenia hasła wpisanego w polu Nowe hasło.

Wskazówka

Umożliwia podanie wskazówki ułatwiającej przypomnienie sobie hasła.

Zmiana hasła hasła sejfu tożsamości

Hasło i zabezpieczenia - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v15456997_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 26/08/2011