Inne produkty

Integracja z klientem

Karta Integracja z klientem zawiera listę obsługiwanych programów pocztowych (klientów) zainstalowanych na komputerze oraz przypisane do nich książki adresowe. Funkcję Norton AntiSpam należy zintegrować z programami pocztowymi, aby uniknąć niepożądanych wiadomości e-mail.

Po wybraniu programu pocztowego program Norton 360 Online dodaje listę rozwijaną funkcji Norton AntiSpam lub kilka opcji do paska narzędzi obsługiwanego programu pocztowego. Listy rozwijanej lub opcji funkcji Norton AntiSpam można użyć do klasyfikowania wiadomości e-mail jako spamu lub prawidłowych. Opcje te umożliwiają również opróżnienie folderu spamu i otwarcie okna Ustawienia w celu konfiguracji ustawień funkcji Norton AntiSpam. Jeśli program pocztowy nie ma folderu Wiadomości-śmieci, w drzewie folderów dodawany jest również folder Norton AntiSpam. Folderu Norton AntiSpam można użyć do oddzielania i przechowywania spamu. Jeśli jednak program pocztowy ma folder Norton AntiSpam z poprzedniej wersji programu Norton 360 Online, funkcja Norton AntiSpam używa folderu Norton AntiSpam, a nie folderu Wiadomości-śmieci.

Integracji nie obsługują następujące programy pocztowe:

  • 64-bitowa wersja programu Outlook 2010

  • Thunderbird

  • Windows Mail

Na listę dozwolonych można zaimportować również listę adresów z programu pocztowego.

Użytkownik musi wybrać programy pocztowe, z którymi ma zostać zintegrowana funkcja Norton AntiSpam.

Do wyboru są następujące opcje:

Outlook

Funkcja Norton AntiSpam zostanie zintegrowana z programem Outlook 2002/2003/2007/2010.

Program Norton 360 Online obsługuje jedynie 32-bitową wersję programu Microsoft Outlook 2010.

Outlook Express

Funkcja Norton AntiSpam zostanie zintegrowana z programem Outlook Express 6.0 lub nowszym.

Można wybrać jedną lub wiele książek adresowych, z których funkcja Norton AntiSpam ma zaimportować adresy e-mail.

Do wyboru są następujące opcje:

  • Umożliwia integrację z listą kontaktów programu Outlook.

  • Umożliwia integrację z Książką adresową Windows.

Gdy funkcja Norton AntiSpam importuje adresy z książki adresowej, importowane są również adresy dostępne na liście bezpiecznych nadawców i liście blokowanych nadawców programu pocztowego.

Opcja Ekran powitalny w obszarze Różne powoduje, że przy każdym uruchomieniu programu pocztowego wyświetlane jest krótkie wprowadzenie do funkcji Norton AntiSpam. Opcję Ekran powitalny można wyłączyć, aby nie wyświetlać ekranu powitalnego.

Opcja Opinia w wierszu Różne umożliwia wysłanie informacji zwrotnych o nieprawidłowo zaklasyfikowanej wiadomości e-mail do firmy Symantec.

Opcja ta jest dostępna tylko w przypadku, gdy na komputerze zainstalowany jest program Microsoft Outlook lub Outlook Express.

Można wybrać dowolną z następujących trzech opcji:

Wł.

Powoduje automatyczne wysyłanie nieprawidłowo zaklasyfikowanej wiadomości e-mail do firmy Symantec, gdy użytkownik zaklasyfikuje wiadomość jako spam lub prawidłową.

Zapytaj

Powoduje wyświetlenie monitu, zanim funkcja Norton AntiSpam wyśle nieprawidłowo zaklasyfikowaną wiadomość e-mail do firmy Symantec, gdy użytkownik zaklasyfikuje wiadomość jako spam lub prawidłową.

Wył.

Powoduje niewysyłanie nieprawidłowo zaklasyfikowanych wiadomości e-mail do firmy Symantec.

Import książki adresowej nie jest obsługiwany w 64-bitowej wersji programu Outlook 2010 ani 32-bitowej wersji programu Outlook 2010 Click-to-Run. 32-bitowa wersja programu Outlook 2010 importuje adresy z kontaktów programu Outlook, ale nie importuje adresów dostępnych na liście bezpiecznych nadawców ani liście blokowanych nadawców.

Norton AntiSpam - informacje

Konfigurowanie funkcji Integracja z klientem

Paska narzędzi w programie pocztowym - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v14652473_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 01/11/2011