Inne produkty

Integracja z klientem

Karta Integracja z klientem zawiera listę obsługiwanych programów pocztowych (klientów) zainstalowanych na komputerze oraz przypisane do nich książki adresowe. Funkcję Norton AntiSpam należy zintegrować z programami pocztowymi, aby uniknąć niepożądanych wiadomości e-mail.

Po wybraniu programu pocztowego program Norton 360 dodaje listę rozwijaną funkcji Norton AntiSpam lub kilka opcji do paska narzędzi obsługiwanego programu pocztowego. Listy rozwijanej lub opcji funkcji Norton AntiSpam można użyć do klasyfikowania wiadomości e-mail jako spamu lub prawidłowych. Opcje te umożliwiają również opróżnienie folderu spamu i otwarcie okna Ustawienia w celu konfiguracji ustawień funkcji Norton AntiSpam. Jeśli program pocztowy nie ma folderu Wiadomości-śmieci, w drzewie folderów dodawany jest również folder Norton AntiSpam. Folderu Norton AntiSpam można użyć do oddzielania i przechowywania spamu. Jeśli jednak program pocztowy ma folder Norton AntiSpam z poprzedniej wersji programu Norton 360, funkcja Norton AntiSpam używa folderu Norton AntiSpam, a nie folderu Wiadomości-śmieci.

Integracja paska narzędzi funkcji Norton AntiSpam nie jest obsługiwana w programie Windows Mail w systemie Windows Vista.

Użytkownik musi wybrać programy pocztowe, z którymi ma zostać zintegrowana funkcja Norton AntiSpam.

Do wyboru są następujące opcje:

Outlook

Funkcja Norton AntiSpam zostanie zintegrowana z programem Outlook 2002/2003/2007/2010.

Program Norton 360 obsługuje jedynie 32-bitową wersję programu Microsoft Outlook 2010.

Outlook Express

Funkcja Norton AntiSpam zostanie zintegrowana z programem Outlook Express 6.0 lub nowszym.

Windows Mail

Program Norton 360 nie dodaje żadnych opcji to paska narzędzi programu Windows Mail. Spam jest jednak identyfikowany i przenoszony do folderu Wiadomości-śmieci.

Opcja ta jest wyświetlana tylko w systemie Windows Vista.

Można wybrać jedną lub wiele książek adresowych, z których funkcja Norton AntiSpam ma zaimportować adresy e-mail.

Do wyboru są następujące opcje:

  • Umożliwia integrację z listą kontaktów programu Outlook.

  • Umożliwia integrację z Książką adresową Windows.

Gdy funkcja Norton AntiSpam importuje adresy z książki adresowej, importowane są również adresy dostępne na liście bezpiecznych nadawców i liście blokowanych nadawców programu pocztowego.

Opcja Ekran powitalny w obszarze Różne powoduje, że przy każdym uruchomieniu programu pocztowego wyświetlane jest krótkie wprowadzenie do funkcji Norton AntiSpam. Opcję Ekran powitalny można wyłączyć, aby nie wyświetlać ekranu powitalnego.

„Norton AntiSpam - informacje”

„Konfigurowanie funkcji Integracja z klientem”

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v14652473_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 20/10/2010