Inne produkty

Tworzenie konta Norton Account

Na koncie Norton Account przechowywany jest klucz produktu oraz informacje rozliczeniowe związane z produktem. Na koncie Norton Account można również zarejestrować produkt.

Ponadto konto Norton Account ułatwia wykonanie następujących zadań:

 • Uzyskanie dostępu do klucza produktu i innych informacji o produkcie, gdy są potrzebne.

 • Ponowną instalację produktu marki Norton.

 • Zakup dodatkowych kluczy produktu do użytku w domu lub biurze.

 • Sprawdzenie i pobranie najnowszej wersji produktu za pomocą Centrum aktualizacji oprogramowania Norton.

 • Zapisywanie zamówień online i aktualizowanie danych rozliczeniowych.

 • Zarządzanie kopią zapasową online.

W celu utworzenia konta Norton Account należy połączyć się z Internetem. Jeśli do łączenia z Internetem używany jest serwer proxy, należy skonfigurować ustawienia serwera proxy. Ustawienia sieciowego serwera proxy można skonfigurować w oknie Ustawienia administracyjne.

Konto Norton Account można również utworzyć podczas aktywacji produktu. Gdy konto Norton Account jest tworzone za pomocą produktu, produkt ten zostaje zarejestrowany na utworzonym koncie. Jeśli użytkownik ma już konto Norton Account, może podać ten sam adres e-mail w oknie Norton Account w produkcie. W ten sposób można zarejestrować bieżący produkt i dodać go do listy produktów marki Norton na istniejącym koncie Norton Account. W przypadku uaktualnienia zarejestrowanego produktu do najnowszej dostępnej wersji produkt pozostaje zarejestrowany na tym samym koncie Norton Account. W takim przypadku można nadal używać tych samych poświadczeń logowania konta Norton Account.

Na koncie Norton Account nie są wyświetlane produkty firmy Symantec w wersji starszej niż z roku 2006.

Aby utworzyć konto Norton Account na stronie internetowej Norton Account:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 kliknij pozycję Konto.

 2. W oknie Moje konto kliknij pozycję Otwórz konto Norton Account.

 3. Na wyświetlonej stronie internetowej Norton Account kliknij pozycję Zarejestruj teraz.

 4. Na stronie internetowej Rejestracja konta Norton Account podaj szczegóły konta, a następnie kliknij przycisk Zarejestruj.

Aby utworzyć konto Norton Account i zarejestrować produkt po aktywacji:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 kliknij pozycję Konto.

 2. W oknie Moje konto kliknij pozycję Otwórz konto Norton Account.

 3. W oknie Aktywacja - konto Norton Account wpisz swój adres e-mail.

 4. Na stronie internetowej Tworzenie konta Norton Account podaj szczegóły konta, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Informacje o produkcie są zapisywane na koncie Norton Account dopiero po zalogowaniu się na koncie Norton Account.

 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby potwierdzić konto Norton Account, kliknij pozycję Gotowe.

  • Aby zalogować się na konto Norton Account i uzyskać dostęp do informacji o produkcie, przejdź do witryny https://www.mynortonaccount.com/amsweb.

„Konfigurowanie ustawień sieciowego serwera proxy”

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v14516697_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 27/10/2010