Inne produkty

Aktualizowanie programów za pomocą Menedżera aktualizacji Norton

Funkcja Menedżera aktualizacji w ochronie Norton pomaga aktualizować programy innych firm, aby pomóc wyeliminować luki w zabezpieczeniach. Aby zapewnić sobie kompleksową ochronę, należy upewnić się, że wszystkie programy są zaktualizowane do najnowszej wersji. Niezaktualizowane programy mogą nie posiadać najnowszych zabezpieczeń, co ułatwia cyberprzestępcom wykorzystanie ich i uzyskanie dostępu do komputera i danych.

Menedżer aktualizacji nie obsługuje wszystkich programów. Aby dowiedzieć się, jakie programy są obsługiwane, zobacz Listę programów obsługiwanych przez funkcję Menedżer aktualizacji.

Aby korzystać z tej funkcji, wymagane jest konto użytkownika systemu Windows z uprawnieniami administratora.

Jeśli używasz wersji próbnej, a ochrona Norton została wstępnie zainstalowana na urządzeniu z systemem Windows, nie możesz automatycznie aktualizować programów do najnowszej wersji.

Oprócz aktualizacji oprogramowania Menedżer aktualizacji może również szukać aktualizacji poprawek Windows. Możesz użyć opcji Uwzględnij aktualizacje systemu Windows, aby pozwolić usłudze Windows Update Agent pobierać aktualizacje poprawek Windows. Jednak jeśli wstrzymano aktualizacje w ustawieniach systemu Windows, Menedżer aktualizacji nie będzie skanował w poszukiwaniu aktualizacji systemu Windows. Odradzamy wstrzymywanie aktualizacji systemu Windows, gdyż może to skutkować brakiem dostępu do aktualizacji istotnych dla stabilności i bezpieczeństwa komputera.

Uwaga: aktualizacje poprawek systemu Windows zużywają zasoby systemu i przepustowość sieci. Aktualizacja może przez to trwać dłużej. Czas jej przeprowadzenia może zależeć od systemu operacyjnego, konfiguracji systemu i rozmiaru aktualizacji.

Aktualizowanie programów do najnowszej wersji za pomocą Menedżera aktualizacji

 1. Otwórz program zabezpieczający Norton.
 2. W oknie Mój Norton obok opcji Menedżer aktualizacji kliknij opcję Skanuj.
 3. Poczekaj na ukończenie skanowania w oknie Menedżera aktualizacji.
  Jeśli wyświetla się wynik wcześniejszego skanowania, kliknij przycisk Skanuj ponownie.
 4. Na karcie Programy wymagające uwagi wybierz programy, które chcesz zaktualizować.
 5. Jeśli chcesz, aby Menedżer aktualizacji szukał aktualizacji systemu Windows, zaznacz opcję Uwzględnij aktualizacje systemu Windows.
  Jeśli w poprzednim skanowaniu uwzględniono aktualizacje systemu Windows, ale usunięto zaznaczenie opcji Uwzględnij aktualizacje systemu w bieżącym skanowaniu, aktualizacje poprawek systemu Windows są pomijane tylko w bieżącej sesji skanowania.
 6. Kliknij przycisk Aktualizuj.

  Podpowiedź: nie trzeba czekać, aż Menedżer aktualizacji ukończy proces skanowania lub aktualizacji. Możesz kliknąć ikonę strony głównej w lewym okienku lub zminimalizować okno, a następnie wykonywać inne zadania.

 7. Na podstawie wyników skanowania przejrzyj statusy i podejmij odpowiednie działania.
 8. Jeśli nie chcesz zaktualizować określonego programu, wybierz go i kliknij opcję Wyklucz.
 9. Na karcie Inne programy przejrzyj listę programów zaktualizowanych do najnowszej wersji.
 10. Kliknij przycisk Zakończ.

Włączanie lub wyłączanie funkcji Automatycznej aktualizacji

Po włączeniu funkcji Automatyczna aktualizacja Menedżer aktualizacji uruchamia się w tle raz na 7 dni i sprawdza, czy dla któregoś z zainstalowanych programów są dostępne aktualizacje. W przypadku ich wykrycia określony program jest automatycznie aktualizowany do najnowszej wersji.

Funkcja Automatycznej aktualizacji nie obsługuje wszystkich programów. Niektóre programy mogą wymagać ręcznej aktualizacji do najnowszej wersji.

Funkcja Automatycznej aktualizacji nie jest dostępna, jeśli ochrona Norton została wstępnie zainstalowana na urządzeniu z systemem Windows.

 1. Otwórz program zabezpieczający Norton.
 2. W środkowym panelu okna Mój Norton kliknij ikonę ustawień > Menedżer aktualizacji.
 3. W oknie ustawień Menedżera aktualizacji włącz lub wyłącz przełącznik Automatyczna aktualizacja.
 4. Aby uwzględnić wszystkie programy w skanowaniu, włącz opcję Uwzględniaj programy nieobsługiwane przez usługę Automatycznej aktualizacji.
  Ważne: po włączeniu tej opcji w skanowaniu zostaną także uwzględnione programy wymagające ręcznej aktualizacji. Może być konieczne przeprowadzenie ręcznej aktualizacji do ich najnowszych wersji.

Wykluczanie programów nieobsługiwanych przez usługę Automatycznej aktualizacji

Programy nieobsługiwane przez usługę Automatycznej aktualizacji są domyślnie wykluczone ze skanowania Menedżera aktualizacji. Jeśli włączono opcję Uwzględniaj programy nieobsługiwane przez usługę Automatycznej aktualizacji, należy ją wyłączyć.

 1. Otwórz program zabezpieczający Norton.
 2. W środkowym panelu okna Mój Norton kliknij ikonę ustawień > Menedżer aktualizacji.
 3. W oknie ustawień Menedżera aktualizacji wyłącz opcję Uwzględniaj programy nieobsługiwane przez usługę Automatycznej aktualizacji.
  Programy wymagające ręcznej aktualizacji nie zostaną uwzględnione w następnym skanowaniu.

Więcej informacji o różnych stanach aktualizacji programu

Software Updater - program states
Stan Opis Porada
Aktualizacja dostępna Dostępna jest nowa wersja. Zainstalowana na komputerze wersja programu nie jest najnowsza. Programy w tym stanie otrzymują aktualizację do najnowszej wersji po kliknięciu opcji Aktualizuj. Wybierz program i kliknij opcję Aktualizuj
Aktualny Na komputerze jest zainstalowana najnowsza wersja programu. Nie są wymagane żadne działania. Zainstalowana na komputerze wersja programu jest najnowsza. Jeśli nie chcesz, aby program pojawiał się w przyszłych wynikach skanowania Menedżera aktualizacji, dodaj go do listy wykluczeń.
Zakończono Aktualizacja została pobrana i zainstalowana. Podejmowanie działań nie jest konieczne.
Niepowodzenie Nie udało się pobierać aktualizacji. Spróbuj uruchomić Menedżera aktualizacji ręcznie po jakimś czasie.
Pominięto Być może celowo pominięto aktualizację podczas ostatniego skanowania. Jeśli chcesz zaktualizować program do najnowszej wersji, wybierz go i kliknij opcję Aktualizuj. Jeśli nie chcesz aktualizować programu, dodaj go do listy wykluczeń.
Anulowano Być może kliknięto opcję Wstrzymaj podczas skanowania Menedżera aktualizacji. Kliknij przycisk Skanuj ponownie.
Trzeba zamknąć program Aktualizacja została pobrana. Należy jednak zamknąć program, aby można było zainstalować aktualizacje. Zamknij program. Niektóre programy mogą nadal działać w tle nawet po ich zamknięciu. W takich przypadkach należy także zakończyć procesy w tle.
Wymagane ponowne uruchomienie komputera Aby zainstalować pobrane aktualizacje, wymagane jest ponowne uruchomienie systemu. Zapisz pracę i kliknij przycisk Uruchom ponownie teraz. Zaleca się ponowne uruchomienie komputera w celu ukończenia aktualizacji.

Następujące stany pojawią się w przypadku włączenia opcji Uwzględniaj programy nieobsługiwane przez usługę Automatycznej aktualizacji w oknie ustawień Menedżera aktualizacji:

Stan Opis Porada
Wymagana ręczna aktualizacja Menedżer aktualizacji nie może zaktualizować danego programu. Wymagane jest Twoje działanie. Kliknij opcję Wymagana ręczna aktualizacja, aby odwiedzić witrynę programu w celu pobrania i zainstalowania aktualizacji. Jeśli łącze nie jest dostępne, musisz samodzielnie odwiedzić witrynę programu i sprawdzić, czy dostępne są aktualizacje.
Wymagane ręczne sprawdzenie Menedżer aktualizacji nie może wykryć, czy dla danego programu jest dostępna aktualizacja. Wymagane jest Twoje działanie. Musisz samodzielnie odwiedzić witrynę programu i sprawdzić, czy dostępne są aktualizacje. Najnowsze wersje niektórych programów mogą nie być dostępne. Możesz dodać takie programy do listy wykluczeń, aby Menedżer aktualizacji pominął je przy następnym skanowaniu.
Aktualizacja nie jest obsługiwana Aktualizacja programów w tym stanie do najnowszej wersji może wymagać ręcznej interwencji. Zainstalowana na komputerze wersja programu nie jest najnowsza. Należy ręcznie zaktualizować program do najnowszej wersji. Po kliknięciu opcji Aktualizuj stan zmieni się na Wymagana ręczna aktualizacja lub Wymagane ręczne sprawdzenie, w zależności od programu.
Programy, które nie są już obsługiwane przez ich wydawców mają etykietę EOL (end of life, wycofane). The programy wycofano z użycia i nie będą już otrzymywać aktualizacji. Programy wycofane z użycia pojawiają się domyślnie w wynikach skanowania Menedżera aktualizacji po każdym skanowaniu nawet wówczas, gdy są aktualne. Jeśli nie chcesz widzieć wycofanych programów w wynikach, dodaj je do listy wykluczeń. Aby uniknąć potencjalnych zagrożeń, zalecamy próbę znalezienia innych programów i dezinstalację wycofanych programów. 

Wykluczanie określonego programu ze skanowania Menedżera aktualizacji

Jeśli program, który chcesz dodać do listy wykluczeń lub z niej usunąć, ma oczekujące działanie użytkownika (np. wymagane jest ponowne uruchomienie programu), program zostanie dodany do listy wykluczeń lub z niej usunięty dopiero przy następnym skanowaniu.

Nie można dodać elementów poprawek systemu Windows do listy wykluczeń. Jeśli nie chcesz, aby ochrona Norton instalowała aktualizacje systemu Windows, usuń zaznaczenie opcji Uwzględnij aktualizacje systemu Windows w oknie Menedżer aktualizacji.
 1. Otwórz program zabezpieczający Norton.
 2. W środkowym panelu okna Mój Norton kliknij ikonę ustawień > Menedżer aktualizacji > Wykluczone programy.
 3. W oknie Wykluczone programy kliknij przycisk Dodaj.
 4. Wybierz program, który chcesz wykluczyć i kliknij przycisk Dodaj.
  Menedżer aktualizacji nie będzie już wyszukiwać nowych aktualizacji dla tego programu.

  Możesz również użyć opcji Wyklucz w oknie Menedżer aktualizacji, aby wykluczyć program. Jeśli chcesz, aby Menedżer aktualizacji przeskanował wykluczony program, wybierz go w oknie Wykluczone programy i kliknij ikonę Usuń (X). Menedżer aktualizacji zacznie wyszukiwać nowe aktualizacje dla określonego programu od następnego skanowania.

Wyłączanie Menedżera aktualizacji

Jeśli nie chcesz, aby produkt Norton skanował pod kątem przestarzałych programów, możesz wyłączyć funkcję Menedżera aktualizacji. Możesz jednak ją włączyć w każdej chwili.

Zmiana zaczyna obowiązywać dopiero od następnego skanowania Menedżera aktualizacji. Jeśli trwa skanowanie lub aktualizacja, wprowadzona zmiana nie anuluje zadania będącego w toku.

 1. Otwórz program zabezpieczający Norton.
 2. W środkowym panelu okna Mój Norton kliknij ikonę ustawień > Menedżer aktualizacji.
 3. W oknie ustawień Menedżera aktualizacji przesuń przełącznik obok opcji Menedżer aktualizacji do pozycji wyłączonej.

Lista programów obsługiwanych przez funkcję Menedżer aktualizacji

Produktywność

Dostawca Produkt(y)
Apple Inc. Apple Mobile Device Support, Apple Software Update, QuickTime, ICloud, ICloud Outlook, ITunes
Adobe Systems Inc. Adobe AIR, Adobe Acrobat DC Classic, Adobe Acrobat DC Continuous, Adobe Acrobat Reader DC Classic, Adobe Acrobat Reader DC Continuous, Adobe Bridge, Adobe Flash Player (ActiveX/NPAPI), Adobe Illustrator, Adobe Reader, Adobe Shockwave Player
Dropbox, Inc. Dropbox
Foxit Software Foxit PDF Reader, Foxit PhantomPDF, Foxit Reader
Google Inc. Google Drive, Google Drive File Stream, Google Talk, Picasa
Microsoft Corporation Microsoft .NET Core Runtime, Microsoft ASP.NET Core, Microsoft Forefront Client Security, Microsoft Forefront Endpoint Protection, Microsoft OneDrive, Microsoft Power BI Desktop , Microsoft Security Essentials, Microsoft SharePoint Designer, Microsoft Visual C++ Redistributable, Microsoft Visual Studio, Silverlight, System Center Endpoint Protection, Visual Studio Community, Visual Studio Professional, Windows Virtual PC
PlotSoft L.L.C. PDFill PDF Editor
TechSmith Corporation Camtasia Studio, Snagit
Evernote Corp. Evernote
Dom Lachowicz AbiWord
Inkscape.Org Inkscape

Przeglądarki

Dostawca Produkt(y)
Apple Inc. Safari
Avant Force Avant Browser, Orca Browser
Baidu Inc. Spark Browser
Fenrir Inc. Sleipnir
FlashPeak Inc. SlimBrowser
Flock, Inc. Flock
Google Inc. Google Chrome
Lunascape Corporation Lunascape
Kmeleon.Sf.Net K-Meleon
MoreQuick.Com GreenBrowser
Maxthon International Ltd. Maxthon Cloud Browser
Mozilla Corporation Mozilla Firefox, Mozilla Firefox ESR, SeaMonkey, Thunderbird
Netscape Netscape Navigator
Nimbuzz Nimbuzz Messenger
Opera Software Opera
YANDEX Yandex Browser

Komunikacja i spotkania

Dostawca Produkt(y)
AOL Inc. AOL Instant Messenger
Cerulean Studios, LLC Trillian
Cisco Systems, Inc Webex Teams
LogMeIn, Inc. GoToMeeting
OoVoo LLC OoVoo
Telegram Messenger LLP Telegram
Yahoo! Inc. Yahoo! Messenger
Zoom Video Communications, Inc. Zoom
Edgewall Software Pidgin
Jabber.Org Exodus
Gajim Development Team Gajim

Multimedia i odtwarzanie

Dostawca Produkt(y)
ALLPlayer Group Ltd. ALLPlayer
Blender Foundation Blender
Gretech Corporation GOM Player
JetAudio, Inc. JetAudio
KMP Media Co., Ltd The KMPlayer
RealNetworks, Inc. RealPlayer
Nullsoft, Inc. Winamp
Next Generation Software, Inc. Virtual DJ Studio
Participatory Culture Foundation Miro
PeerCast PeerCast
The Audacity Team Audacity
VideoLAN VLC Media Player
Www.Sopcast.Com SopCast
DsNET ATube Catcher
GN Audio A/S Jabra Direct
Spotify Ltd Spotify

Udostępnianie plików i archiwizacja

Dostawca Produkt(y)
Alexander Roshal WinRAR
EFS Software, Inc. Easy File Sharing Web Server
ESTsoft Corp. ALFTP, ALSee, ALZip
FileZilla Project FileZilla
Ghisler Software GmbH Total Commander
Globalscape, Inc. CuteFTP
Igor Pavlov 7-Zip
IMesh, Inc IMesh
IN MEDIA KG FilterFTP
PuTTY PuTTY
WinZip Computing, S.L. WinZip
Giorgio Tani PeaZip
E-Merge GmbH WinAce Archiver
AMule Team AMule
EMule EMule

Gry

Dostawca Produkt(y)
Valve Corporation Steam
Xfire Inc. Xfire
Electronic Arts Origin

Inne programy

Dostawca Produkt(y)
2BrightSparks Pte Ltd SyncBackFree, SyncBackPro, SyncBackSE
ActiveState ActivePerl
Almico Software SpeedFan
Amazon.Com Amazon Corretto
Angus Johnson Resource Hacker
Apache Software Foundation Apache HTTP Server, Open Office
Ask Partner Network Ask Toolbar
Atlassian HipChat, SourceTree
Azureus Software, Inc Vuze
Babylon Ltd. Babylon Client
Bandoo Media Inc. Shareaza
BitComet BitComet
BitTorrent Inc. BitTorrent, ΜTorrent
CPUID CPU-Z
Canneverbe Limited CDBurnerXP
Carbon Black, Inc. Carbon Black Defense Sensor, Carbon Black Response
Cisco Systems, Inc Cisco Advanced Malware Protection For Endpoints
Citrix Systems, Inc. Citrix Receiver, Citrix Workspace
Code42 Software CrashPlan
Core FTP Core FTP LE
CounterPath X-Lite
CyberGhost S.R.L. CyberGhost VNP
Cyberduck Cyberduck
Cylance Inc. CylancePROTECT
DESlock Limited DESlock+
Dell Inc. Dell Data Protection | Encryption
Deluge Team Deluge
Disc Soft Ltd DAEMON Tools Lite, DAEMON Tools Pro, DAEMON Tools Ultra
Dominik Reichl KeePass Password Safe 1
Emesene Emesene
Firebird Project Firebird SQL Server
Fortinet Inc. FortiClient
Free Time FormatFactory
FreeDownloadManager.ORG Free Download Manager
FrostWire FrostWire
Glarysoft Ltd Glary Utilities
Gobierno De España AutoFirma
Hauri, Inc. ViRobot
IBM Corp. IBM Tivoli Storage Manager FastBack
ICQ ICQ
Image-Line FL Studio
Irfan Skiljan IrfanView
JetBrains IntelliJ IDEA, TeamCity
Jetico, Inc. BCWipe, BestCrypt
Joyent, Inc. Node.Js Current, Node.Js LTS
Kovid Goyal Calibre
LIGHTNING UK! ImgBurn
LINE Corporation LINE
Martin Prikryl WinSCP
MetaMachine EDonkey2000
NCP Engineering GmbH NCP Secure Entry Client
Nero AG Nero
New Softwares.Net Folder Lock
Nitro PDF Pty. Ltd. Nitro Reader
Nitro Software, Inc. Nitro Pro
Nomadesk NV Nomadesk
Notepad++ Team Notepad++
OpenSight Software, LLC FlashFXP
Oracle Corporation Java, Java 8, Java SE Development Kit, MySQL Server, MySQL Workbench, VirtualBox
PPLive Corporation PPTV
PY Software Active WebCam
Palo Alto Networks, Inc. Traps
Phex Development Team Phex
Photodex ProShow Gold
Piriform Ltd CCleaner, Recuva
Power Software Ltd PowerISO
QIP.Ru QIP 2012
RealVNC Ltd VNC Viewer
Rebrand Software, LLC P2P Share Spy
Retrospect, Inc. Retrospect, Retrospect Client
Riverbed Technology, Inc. WinPcap
Samsung Electronics Co., Ltd. Kies
Scooter Software Beyond Compare 1
SecurStar GmbH DriveCrypt, DriveCrypt Plus Pack
Skype Technologies S.A. Skype
SoulSeek SoulSeek, SoulseekQt
Speedbit Ltd. Download Accelerator Plus
Spencer Kimball, Peter Mattis And The GIMP Development Team GIMP
Sublime HQ Pty Ltd Sublime Text 2
SurfRight B.V. HitmanPro, HitmanPro.Alert
Symantec Corporation Symantec Data Loss Prevention Enforce Server, Symantec Encryption Desktop, Symantec Endpoint Protection Cloud
TeamViewer GmbH TeamViewer
TeraTerm Project T. Teranishi Tera Term
The Dia Developers Dia
The Document Foundation LibreOffice
The Git Development Community Git
The Psi Team Psi
The R Foundation R (X64)
The Transmission Project Transmission
The Wireshark Developer Community Wireshark
The PgAdmin Development Team PgAdmin 4 V4
The QBittorrent Project QBittorrent
Thingamahoochie Software WinMerge
Tonec Inc. Internet Download Manager
TortoiseSVN TortoiseSVN
Tracker Software Products Ltd. PDF-XChange Viewer
Trend Media Corporation Limited FlashGet
Trend Micro, Inc. OfficeScan monthly version
Trimble Navigation Limited SketchUp
TrueCrypt Foundation TrueCrypt
UltraVNC UltraVNC Server, UltraVNC Viewer
Utimaco Safeware AG SafeGuard PrivateCrypto
VMware, Inc. VMware Identity Manager Connector, VMware Player, VMware Tools, VMware Workstation
WeFi WeFi
XnSoft XnView
Yukihiro Matsumoto Ruby
Zimbra, Inc. Zimbra Desktop
AMSN Team AMSN
Gtk-Gnutella Developers Gtk-Gnutella
Http://Tortoisegit.Org/ TortoiseGit
Iolo Technologies, LLC Iolo System Shield
MIRC Co. Ltd. MIRC
Ntldr DiskCryptor
OwnCloud OwnCloud
Pdfforge GmbH PDFCreator
UZoft Ltd. VDesk

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v138894743
System operacyjny: Windows
Ostatnia modyfikacja: 30/06/2022