Inne produkty

Komunikat: „Błąd połączenia: Wystąpił błąd połączenia w programie Secure VPN. Spróbuj ponownie później."

Ten problem może występować, jeśli aplikacja Norton Secure VPN nie może nawiązać połączenia z serwerem sieci VPN. Upewnij się, że urządzenie jest połączony z Internetem.

Aby rozwiązać problem, odinstaluj i zainstaluj ponownie sterowniki WAN Miniport i zresetuj ustawienia karty sieciowej. Jeśli problem nie ustępuje, odinstaluj, a następnie ponownie zainstaluj program Norton.

KROK 1

Dezinstalacja i ponowna instalacja sterowników WAN Miniport

 1. Naciśnij klawisze Windows + R, aby otworzyć okno dialogowe uruchamiania.

 2. Wpisz poniższy tekst, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  devmgmt.msc

 3. W oknie Menedżer urządzeń kliknij dwukrotnie pozycję Karty sieciowe, aby ją rozszerzyć.

 4. W sekcji Karty sieciowe kliknij dwukrotnie opcję Sterowniki WAN Miniport (IKEv2), aby otworzyć właściwości sterownika.

  Jeśli nie ma sterowników WAN Miniport (IKEv2) na liście kart sieciowych, kliknij opcję Widok > Pokaż ukryte urządzenia na górnym pasku menu.

 5. Na karcie Sterownik kliknij przycisk Odinstaluj lub Odinstaluj urządzenie.

 6. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

 7. Powtórz wiersze od 4 do 6, aby usunąć następujące sterowniki:

  • Sterowniki WAN Miniport (IP)

  • Sterowniki WAN Miniport (IPv6)

  Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i usuń sterowniki WAN Miniport i TAP.

 8. W oknie Menedżer urządzeń, na górnym pasku zadań, kliknij przycisk Działanie i Skanuj w poszukiwaniu zmian sprzętu.

 9. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby zainstalować sterowniki WAN Miniport.

  Po zakończeniu instalacji sterownika urządzenia możesz uruchomić program Norton i włączyć funkcję Secure VPN. Jeśli problem nie ustępuje, przejdź do kroku 2.

KROK 2

Resetowanie karty sieciowej i/lub stosu TCP/IP

 1. Naciśnij klawisze Windows + R, aby otworzyć okno dialogowe uruchamiania.

 2. Wpisz poniższy tekst, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  cmd

 3. W wierszu polecenia wpisz poniższy tekst i naciśnij klawisz Enter :

  netsh winsock reset

  Po zakończeniu resetu, w oknie wiersza polecenia pojawi się komunikat „Ukończono reset Winsock".

 4. W wierszu polecenia wpisz poniższy tekst i naciśnij klawisz Enter :

  netsh int ipv4 reset

  Jeśli używasz protokołu IPV6, wpisz następujące polecenie i naciśnij klawisz Enter :

  netsh int ipv6 reset

 5. Zamknij wszystkie programy, a następnie ponownie uruchom komputer.

KROK 3

Sprawdź certyfikaty główne dla programu Secure VPN

 1. Naciśnij klawisze Windows + R, aby otworzyć okno dialogowe uruchamiania.

 2. Wpisz poniższy tekst, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  certlm.msc

 3. Otwórz folder Osobiste i kliknij opcję Certyfikaty.

 4. W prawym okienku, w kategorii Wystawiony przez, znajdź wpisy SurfEasy.

  Sprawdź, czy „Certyfikaty SurfEasy" są zainstalowane w magazynie certyfikatów na komputerze lokalnym. (Certyfikaty osobiste, zaufane certyfikaty główne i certyfikaty pośredniczące)

 5. Jeśli widzisz wiele wpisów SurfEasy, usuń stare certyfikaty.

  Aby znaleźć datę instalacji programu Norton, wykonaj następujące czynności:

  • Naciśnij klawisze Windows + R, aby otworzyć okno dialogowe uruchamiania.

  • Wpisz poniższy tekst, a następnie naciśnij klawisz Enter.

   appwiz.cpl

  • Na liście zainstalowanych programów znajdź program Norton 360 lub Norton Secure VPN i sprawdź datę instalacji.

  • Porównaj datę instalacji programu Norton z datą ważności certyfikatów SurfEasy i usuń duplikaty.

 6. Zamknij okno Menedżera certyfikatów.

 7. Uruchom program Norton i włącz funkcję Secure VPN.

Potrzeba więcej pomocy?

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v135213476
System operacyjny: Windows
Ostatnia modyfikacja: 04/03/2021