Inne produkty

Resetowanie hasła do skarbca programu Norton Password Manager z urządzenia przenośnego

Program Norton Password Manager umożliwia resetowanie hasła skarbca tylko za pomocą urządzenia przenośnego. Nie można zresetować hasła skarbca na urządzeniu z systemem Windows. Aby zresetować hasło skarbca na urządzeniu przenośnym, upewnij się, że na urządzeniu zainstalowano aplikację Norton Password Manager i skonfigurowano otwieranie skarbca z użyciem uwierzytelniania biometrycznego.

Resetowanie hasła do skarbca z urządzenia z systemem Android

 1. Zaloguj się do aplikacji Norton Password Manager za pomocą uwierzytelniania biometrycznego.

 2. Na ekranie Skarbiec stuknij ikonę Menu, a następnie stuknij opcję Ustawienia.

 3. Na ekranie Ustawienia stuknij opcję Skarbiec.

 4. Na ekranie Skarbiec stuknij przycisk Resetuj hasło.

  Uwierzytelnij za pomocą danych biometrycznych.

 5. Na ekranie Resetuj hasło wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie i stuknij przycisk Zapisz.

Resetowanie hasła do skarbca z urządzenia z systemem iOS

  Funkcja ta jest dostępna tylko na urządzeniach z systemem iOS w wersji 10 lub nowszej.

 1. Zaloguj się do aplikacji Norton Password Manager za pomocą uwierzytelniania biometrycznego.

 2. Na ekranie Skarbiec stuknij ikonę Menu, a następnie stuknij opcję Ustawienia

 3. W oknie Ustawienia stuknij opcję Skarbiec.

 4. Na ekranie Skarbiec, w obszarze HASŁO SKARBCA stuknij Resetowanie hasła.

  Uwierzytelnij za pomocą identyfikatora Touch ID lub Face ID.

 5. Na ekranie Resetowanie hasła wykonaj wyświetlane instrukcje, aby zresetować hasło, i stuknij przycisk Zapisz.

Aby uzyskać więcej pomocy, skontaktuj się z Działem obsługi klienta i pomocy technicznej.

Kontakt z nami

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v135002142
System operacyjny: Android, ios
Ostatnia modyfikacja: 16/04/2021