Inne produkty

Uruchamianie skanowań niestandardowych

Program Norton 360 umożliwia użytkownikowi wybranie żądanych połączeń skanowań w poszukiwaniu wirusów, programów typu spyware i luk w zabezpieczeniach.

Za pomocą opcji Skanowanie niestandardowe można uruchomić usługę LiveUpdate oraz skanowanie w poszukiwaniu wirusów i programów typu spyware. Można również utworzyć kopię zapasową danych, zwolnić miejsce na dysku, usuwając zbędne pliki oraz zoptymalizować dyski.

Można także wyeksportować wyniki skanowania do folderu osobistego. Za pomocą łącza Wyeksportuj wyniki skanowania w poszukiwaniu wirusów i programów typu spyware można na przykład zapisać wyniki stanu skanowania w poszukiwaniu wirusów i programów typu spyware.

Aby uruchomić skanowania niestandardowe:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 umieść wskaźnik myszy nad pozycją Zabezpieczenia komputera, a następnie kliknij pozycję Uruchom skanowania.

 2. W oknie Skanowanie, w obszarze Skanowanie komputera kliknij pozycję Skanowanie niestandardowe.

  Zaznacz lub usuń zaznaczenie połączeń działań, które ma przeprowadzić program Norton 360. Aby wybrać wszystkie połączenia działań, zaznacz opcję Skanowania.

 3. Kliknij opcję Przejdź.

  Jeśli wybrana została pozycja Kopia zapasowa, program Norton 360 wyświetli okno Zarządzanie zestawami kopii zapasowej. Można zapisać domyślny zestaw kopii zapasowej albo utworzyć nowy zestaw kopii zapasowej w celu kontynuowania skanowania niestandardowego.

 4. W oknie Skanowania wybierz elementy skanowania, które chcesz uruchomić, a następnie kliknij pozycję Przejdź.

  Można użyć następujących opcji:

  Wstrzymaj

  Umożliwia tymczasowe wstrzymanie skanowania.

  Aby kontynuować skanowanie, kliknij przycisk Wznów.

  Pomiń

  Umożliwia pominięcie aktualnie uruchomionego zadania.

  Anuluj

  Umożliwia zakończenie skanowania niestandardowego.

 5. W oknie Szczegóły działań i skanowania kliknij przycisk Zamknij.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v13139280_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 04/10/2010