Inne produkty

Uruchamianie skanowania szybkiego

Skanowanie szybkie to skanowanie obszarów komputera najczęściej infekowanych przez wirusy i inne zagrożenia bezpieczeństwa. Skanowanie to zajmuje mniej czasu niż pełne skanowanie systemu, ponieważ nie jest skanowany cały komputer.

Gdy program Norton 360 Online przeprowadza skanowanie szybkie po raz pierwszy, automatycznie uruchamia usługę LiveUpdate i czyści tymczasowe pliki programu Internet Explorer oraz tymczasowe pliki systemu Windows.

Jeśli opcja Ochrona Insight jest włączona, program Norton 360 Online jednocześnie przeprowadza tradycyjne skanowanie szybkie i Szybkie skanowanie przez funkcję Insight Network. Domyślnie opcja Ochrona Insight jest włączona.

W czasie bezczynności program Norton 360 Online uruchamia skanowanie szybkie po odebraniu aktualizacji definicji.

Aby uruchomić skanowanie szybkie:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Zabezpieczenia komputera, a następnie kliknij pozycję Uruchom skanowania.

 2. W oknie Skanowania, w obszarze Skanowanie komputera kliknij pozycję Skanowanie szybkie.

 3. Kliknij opcję Przejdź.

  Można użyć następujących opcji:

  Wstrzymaj

  Umożliwia tymczasowe wstrzymanie skanowania.

  Aby kontynuować skanowanie, kliknij przycisk Wznów.

  Pomiń

  Umożliwia pominięcie bieżącego skanowania.

  Anuluj

  Umożliwia zakończenie skanowania szybkiego.

 4. W oknie Zestawienie wyników wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Jeśli żadne elementy nie wymagają uwagi, kliknij przycisk Zakończ.

  • Jeśli jakieś elementy wymagają uwagi, sprawdź zagrożenia w oknie Wykryte zagrożenia.

Skanowanie komputera - informacje

Reagowanie na zagrożenia wykryte podczas skanowania - informacje

Sposób reakcji po wykryciu zagrożenia bezpieczeństwa

Skanowania programu Norton 360 Online - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v13139240_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 27/10/2011