Inne produkty

Uruchamianie skanowania szybkiego

Skanowanie szybkie to skanowanie obszarów komputera najczęściej infekowanych przez wirusy i inne zagrożenia bezpieczeństwa. Skanowanie to zajmuje mniej czasu niż pełne skanowanie systemu, ponieważ nie jest skanowany cały komputer.

Gdy program Norton 360 przeprowadza skanowanie szybkie po raz pierwszy, automatycznie uruchamia usługę LiveUpdate i czyści tymczasowe pliki programu Internet Explorer oraz tymczasowe pliki systemu Windows.

Jeśli opcja Ochrona Insight jest włączona, program Norton 360 jednocześnie przeprowadza tradycyjne skanowanie szybkie i Szybkie skanowanie przez funkcję Insight Network. Domyślnie opcja Ochrona Insight jest włączona.

Można także wyeksportować wyniki skanowania do folderu osobistego. Za pomocą łącza Wyeksportuj wyniki skanowania w poszukiwaniu wirusów i programów typu spyware w oknie Szczegóły działań i skanowania można na przykład zapisać wyniki stanu skanowania w poszukiwaniu wirusów i programów typu spyware.

W przypadku niektórych operacji można również wyświetlić szczegółowe informacje o wynikach skanowania. Na przykład łącze Szczegóły w oknie Szczegóły działań i skanowania umożliwia wyświetlenie szczegółowych informacji o wynikach skanowania.

Aby uruchomić skanowanie szybkie:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 umieść wskaźnik myszy nad pozycją Zabezpieczenia komputera, a następnie kliknij pozycję Uruchom skanowania.

 2. W oknie Skanowania, w obszarze Skanowanie komputera kliknij pozycję Skanowanie szybkie.

 3. Kliknij opcję Przejdź.

  Można użyć następujących opcji:

  Wstrzymaj

  Umożliwia tymczasowe wstrzymanie skanowania.

  Aby kontynuować skanowanie, kliknij przycisk Wznów.

  Pomiń

  Umożliwia pominięcie aktualnie uruchomionego zadania.

  Anuluj

  Umożliwia zakończenie skanowania szybkiego.

 4. W oknie Szczegóły działań i skanowania kliknij przycisk Zamknij.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v13139240_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 24/09/2010