Inne produkty

Reagowanie w sytuacjach awaryjnych - informacje

Program Norton 360 Online regularnie automatycznie pobiera aktualizacje definicji i chroni komputer przed najnowszymi wirusami oraz nieznanymi zagrożeniami. Ponadto program Norton 360 Online monitoruje operacje internetowe użytkownika, aby chronić komputer przed zagrożeniami z Internetu wykorzystującymi luki w programach.

W niektórych sytuacjach użytkownik musi jednak wybrać działanie, które program ma podjąć wobec zagrożeń bezpieczeństwa.

Jeśli prawdopodobne jest, że komputer został zainfekowany wirusem lub destrukcyjnym oprogramowaniem, można podjąć następujące działania:

Skanowanie szybkie

Skanowanie obszarów komputera najczęściej infekowanych przez wirusy i inne zagrożenia bezpieczeństwa.

Skanowanie to zajmuje mniej czasu niż pełne skanowanie systemu, ponieważ nie jest skanowany cały komputer.

Pełne skanowanie systemu

W celu ochrony komputera przed wirusami i programami typu spyware sprawdzane są wszystkie rekordy rozruchowe, pliki oraz programy uruchomione na komputerze.

Uruchamiane są również inne zadania (takie jak usługa LiveUpdate, Czyszczenie rejestru, Optymalizacja dysku i Kopia zapasowa), zapewniające wyższy poziom ochrony i poprawę wydajności komputera. W związku z tym, jeśli pełne skanowanie systemu przeprowadza użytkownik z uprawnieniami administratora, skanowanych jest więcej plików niż w przypadku, gdy skanowanie to uruchomi użytkownik nie mający praw administratora. To skanowanie może zająć więcej czasu niż inne skanowania.

Skanowanie niestandardowe

Umożliwia przeskanowanie wybranego pliku, folderu, dysku lub dysku wymiennego. Można także utworzyć własne skanowanie i zaplanować jego uruchamianie w określonym terminie.

Zadanie niestandardowe

Użytkownik może sprawdzić luki w zabezpieczeniach i obecność zagrożeń na komputerze, uruchamiając następujące zadania:

  • LiveUpdate

  • Pliki tymczasowe programu Internet Explorer

  • Pliki tymczasowe systemu Windows

  • Historia programu Internet Explorer

  • Optymalizacja dysku

  • Czyszczenie rejestru

  • Kopia zapasowa

Gdy użytkownik kliknie folder prawym przyciskiem myszy, w menu skrótów wyświetlane jest polecenie Norton 360 Online i opcja Skanuj teraz. Za pomocą tego polecenia można przeskanować każdy żądany folder.

Gdy użytkownik kliknie plik prawym przyciskiem myszy, w menu skrótów wyświetlane jest polecenie Norton 360 Online i opcja Skanowanie sieci przez funkcję Insight. Polecenie to umożliwia skanowanie pliku zarówno przy użyciu definicji lokalnych, jak i definicji z serwera Cloud.

Alerty i komunikaty programu Norton 360 Online - informacje

Zarządzanie komunikatami i alertami - informacje

Skanowania programu Norton 360 Online - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v13139206_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 27/10/2011