Inne produkty

Reagowanie w sytuacjach awaryjnych - informacje

Program Norton 360 regularnie automatycznie pobiera aktualizacje definicji i chroni komputer przed najnowszymi wirusami oraz nieznanymi zagrożeniami. Ponadto program Norton 360 monitoruje operacje internetowe użytkownika, aby chronić komputer przed zagrożeniami z Internetu wykorzystującymi luki w programach.

W niektórych sytuacjach użytkownik musi jednak wybrać działanie, które program ma podjąć wobec zagrożeń bezpieczeństwa.

Jeśli prawdopodobne jest, że komputer został zainfekowany wirusem lub destrukcyjnym oprogramowaniem, można podjąć następujące działania:

Skanowanie szybkie

Skanowanie obszarów komputera najczęściej infekowanych przez wirusy i inne zagrożenia bezpieczeństwa.

Skanowanie to zajmuje mniej czasu niż pełne skanowanie systemu, ponieważ nie jest skanowany cały komputer.

Pełne skanowanie systemu

W celu ochrony komputera przed wirusami i programami typu spyware sprawdzane są wszystkie rekordy rozruchowe, pliki oraz programy uruchomione na komputerze.

Uruchamiane są również inne zadania (takie jak usługa LiveUpdate, Czyszczenie, Optymalizacja dysku i Kopia zapasowa), zapewniające wyższy poziom ochrony i poprawę wydajności komputera. W związku z tym, jeśli pełne skanowanie systemu przeprowadza użytkownik z uprawnieniami administratora, skanowanych jest więcej plików niż w przypadku, gdy skanowanie to uruchomi użytkownik nie mający praw administratora. To skanowanie może zająć więcej czasu niż inne skanowania.

Skanowanie niestandardowe

Użytkownik może sprawdzić luki w zabezpieczeniach i obecność zagrożeń na komputerze, uruchamiając następujące zadania:

  • LiveUpdate

  • Skanowanie w poszukiwaniu wirusów i programów typu spyware

  • Pliki tymczasowe programu Internet Explorer

  • Pliki tymczasowe systemu Windows

  • Historia programu Internet Explorer

  • Optymalizacja dysku

  • Czyszczenie rejestru

  • Kopia zapasowa

Gdy użytkownik kliknie folder prawym przyciskiem myszy, w menu skrótów wyświetlane jest polecenie Norton 360 i opcja Skanuj teraz. Za pomocą tego polecenia można przeskanować każdy żądany folder.

Gdy użytkownik kliknie plik prawym przyciskiem myszy, w menu skrótów wyświetlane jest polecenie Norton 360 i opcja Skanowanie sieci przez funkcję Insight. Polecenie to umożliwia skanowanie pliku zarówno przy użyciu definicji lokalnych, jak i definicji z serwera Cloud.

„Wybieranie skanowań”

„Alerty i komunikaty programu Norton 360 - informacje”

„Zarządzanie komunikatami i alertami - informacje”

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v13139206_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 10/08/2010