Inne produkty

Sprawdzanie daty najnowszych definicji wirusów i programów typu spyware

Pliki definicji wirusów zawierają informacje umożliwiające programowi Norton 360 Online wykrywanie poszczególnych wirusów lub zagrożeń bezpieczeństwa oraz wyświetlanie odpowiednich alertów. W programie Norton 360 Online wyświetlana jest data ostatniej aktualizacji definicji wirusów i programów typu spyware.

Można także sprawdzić datę najnowszych definicji wirusów. Sekcja Aktualizacja definicji w oknie Zabezpieczenia komputera - szczegóły przedstawia stan i datę ostatnich aktualizacji definicji wirusów.

Aby sprawdzić datę najnowszych definicji wirusów i programów typu spyware:

  1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Zabezpieczenia komputera, a następnie kliknij pozycję Wyświetl szczegóły.

  2. W oknie Zabezpieczenia komputera - szczegóły, w obszarze Aktualizacja definicji sprawdź szczegóły najnowszych definicji wirusów.

    W kolumnie Stan wyświetlana jest data pobrania i zainstalowania najnowszych aktualizacji definicji.

Ręczne sprawdzanie dostępności aktualizacji

Usługa LiveUpdate - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v13139172_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 27/10/2011