Inne produkty

Sprawdzanie daty najnowszych definicji wirusów i programów typu spyware

Pliki definicji wirusów zawierają informacje umożliwiające programowi Norton 360 wykrywanie poszczególnych wirusów lub zagrożeń bezpieczeństwa oraz wyświetlanie odpowiednich alertów. W programie Norton 360 wyświetlana jest data ostatniej aktualizacji definicji wirusów i programów typu spyware.

Można także sprawdzić datę najnowszych definicji wirusów. Łącze Aktualizacja definicji u dołu obszaru stanu Zabezpieczenia komputera przedstawia datę i godzinę ostatnich aktualizacji definicji.

Aby sprawdzić datę najnowszych definicji wirusów i programów typu spyware:

  1. W oknie głównym programu Norton 360 umieść wskaźnik myszy nad pozycją Zabezpieczenia komputera, a następnie kliknij pozycję Wyświetl szczegóły.

  2. W oknie Zabezpieczenia komputera - szczegóły sprawdź szczegóły najnowszych definicji wirusów.

    W kolumnie Stan wyświetlana jest data pobrania i zainstalowania najnowszych aktualizacji definicji.

„Ręczne sprawdzanie dostępności aktualizacji”

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v13139172_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 24/09/2010