Inne produkty

Protect your information from identity frauds

LifeLock monitors your personal information and notifies you when your information is exposed or sold by identity thieves. Identity thieves may use this information to open a bank account or credit account, forge your medical insurance, etc. So, we recommend that you keep this information up-to-date on LifeLock. Use the information below to add or update the details that you want to protect.

  1. Sign in to your Norton.

  2. Click MONITORED INFO tab.

  3. Under Personal Information, next to the field you want to protect, click Update.

  4. If applicable, click Add to monitor your other secondary address, phone number, email, etc.

    You can add up to 4 secondary personal details.

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v130012183
System operacyjny: 
Ostatnia modyfikacja: 18/07/2019