Inne produkty

Fix problems with storage space in Cloud Backup

This problem occurs if you have fully used your online storage or if you do not have enough space for your online backups. Deleting a backup set is particularly helpful if you want to free some space on your Secure Cloud Storage.

If you do not wish to free backup space, you must upgrade your subscription to the next higher plan. Contact Member Services and Support to upgrade your subscription plan.

Contact Us

You can delete a backup set if it is no longer needed. You cannot delete a backup set if only one backup set is available. However, you can create a new backup set before you delete the old backup set.

Delete a backup set

 1. In the notification area on the taskbar, right-click the Norton product icon, and then click Open Norton 360.

 2. In the Norton product main window, double-click Backup, and then click Backup Sets.

 3. In the Backup Settings window, in the Backup Set drop-down list, select the backup set that you want to delete.

 4. Click Delete.

 5. In the Delete Backup Set window, do one of the following:

  • To delete the current backup set, select Delete backup set.

  • To delete the current backup set and purge the files already backed up, select Delete backup set and files.

 6. Click Yes.

Delete backup set from your Norton account

 1. Sign in to your account.

 2. In the My Norton page, under Cloud Backup, click View Backup Sets.

  The existing backup sets that are in use are displayed.

 3. To delete a backup set, click the trash icon of the backup set that you want to delete.

 4. In the Delete Backup Set confirmation window, click Delete.

  Click Cancel to display the backup page without deleting the backup set.

Video

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v128450551
System operacyjny: Windows
Ostatnia modyfikacja: 03/09/2021