Inne produkty

Błąd: „Błąd 2: Nie można rozpoznać klucza aktywacyjnego..." podczas aktywacji produktu Norton Utilities Premium

Wprowadzony klucz aktywacyjny jest nieprawidłowy i nie umożliwia aktywacji produktu. Wpisz ponownie klucz produktu. Należy wpisać go dokładnie według oryginału.

Klucz produktu Norton Utilities Premium różni się od klucza produktu Norton Protection.

Aktywacja programu Norton Utilities Premium

 1. Zaloguj się na konto Norton.

 2. Klucz produktu można znaleźć na stronie Moja subskrypcja, w sekcji Norton Utilities Premium.

  Zapisz lub skopiuj klucz produktu.

 3. Uruchom program Norton Utilities Premium.

 4. W oknie programu Norton kliknij pozycję Aktywuj teraz.

 5. Wprowadź klucz Norton Utilities Premium i kliknij przycisk Aktywuj teraz.

Typowe błędy przy wprowadzaniu klucza produktu

 • Spacje w kluczu produktu spowodują wystąpienie błędu.

 • Upewnij się, że wprowadzono informacje o licencji produktu Norton Utilities Premium. Informacji dotyczących licencji danego produktu Norton nie można zastosować do innych produktów Norton.

 • Jeśli nadal widzisz komunikat wskazujący na nieprawidłowe lub nieważne informacje dotyczące licencji, sprawdź, czy wpisano je poprawnie i dokładnie.

  Niektóre znaki (takie jak cyfra 0 i litera O) mogą wyglądać bardzo podobnie. Sprawdź następujące znaki: litery O, l (małe l), I (duże I) oraz cyfry 0 (zero) i 1 (jeden).

Jeśli problem nie ustępuje, skontaktuj się z Działem obsługi klienta i pomocy technicznej.

Kontakt z nami

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v128150248
System operacyjny: Windows
Ostatnia modyfikacja: 26/06/2020