Inne produkty

Automatyczna zmiana hasła

Funkcja Automatycznej zmiany hasła programu Password Manager obsługuje automatyczną zmianę hasła w kilku witrynach bez konieczności wyjścia z aplikacji. Funkcja Automatycznej zmiany hasła obecnie obsługuje witryny, takie jak Google, Facebook, Amazon, Twitter, LinkedIn, CostCo, PayPal, Yahoo oraz Wikipedia.

Nie zamykaj karty, ani nie próbuj uzyskać dostępu do treści na karcie w trakcie automatycznej zmiany hasła. Nie przełączaj kart, ponieważ może to zakłócić proces automatycznej zmiany hasła.

Kiedy Automatyczna zmiana wymaga działania ze strony użytkownika?

Jeśli na stronie logowania włączono uwierzytelnianie dwuskładnikowe, należy podać odpowiednie informacje na stronie logowania, by funkcja Automatycznej zmiany hasła mogła zadziałać.

Jak działa Automatyczna zmiana?

Funkcja działa poprzez bezpośrednie logowanie się do witryn i tworzenie dla Ciebie silnego hasła. Nowe hasła są generowane lokalnie przez program Password Manager i przesyłane w bezpieczny sposób. Nowo wygenerowane hasła są zapisywane w rozszerzeniu Password Manager, do którego dostęp masz tylko Ty.

Gdy funkcja Automatycznej zmiany hasła pomyślnie zaktualizuje hasło do witryny, na karcie pojawia się zielony nagłówek.

Jeśli funkcja Automatycznej zmiany hasła nie może zaktualizować hasła do witryny, pojawia się czerwony nagłówek.

Po zmianie hasła przez funkcję Automatycznej zmiany powinno nastąpić zwiększenie procentowej wartości siły hasła logowania. Po pomyślnej zmianie hasła następuje także poprawa ogólnej oceny Pulpitu nawigacyjnego bezpieczeństwa.

Czym jest Zarchiwizowane danych logowania?

Kategoria Zarchiwizowane zawiera dwa rodzaje danych logowania.

Gdy funkcja Automatycznej zmiany hasła z powodzeniem zmieni hasło, zapisuje również kopię zapasową oryginalnego hasła, która może się kiedyś przydać. Te dane logowania są zapisane w następujący sposób: <websitename> Kopia zapasowa Automatycznej zmiany <Data i godzina>.

W razie niepowodzenia funkcji Automatycznej zmiany hasła po wprowadzeniu zmienionego hasła z witryny, dane logowania są zapisane w następujący sposób: <websitename> Niepowodzenie Automatycznej zmiany <Data i godzina>.

Możesz usunąć te dane logowania, jeśli nie potrzebujesz informacji o starych hasłach.

Pokrewne rozwiązania

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v127948823
System operacyjny: Windows
Ostatnia modyfikacja: 29/05/2019