Inne produkty

Sygnatury włamań

W oknie Sygnatury włamań można wyświetlić listę sygnatur ataków. W kolumnie Nazwy sygnatur wyświetlana jest lista nazw sygnatur ataku. System zapobiegania włamaniom wykrywa i blokuje podejrzane działania na podstawie tej listy sygnatur ataków. Sygnaturę, której program Norton 360 Online ma nie monitorować, można wybrać z listy. Sygnaturę należy wykluczyć tylko mając pewność, że odpowiada bezpiecznemu rodzajowi aktywności.

W niektórych przypadkach niegroźne operacje sieciowe mogą przypominać sygnatury ataku. Użytkownikowi mogą być wielokrotnie wyświetlane powiadomienia dotyczące możliwych ataków. Jeśli wiadomo, że powiadomienia o atakach są generowane wskutek niegroźnych działań, można utworzyć wykluczenie sygnatury ataku odpowiadającej bezpiecznemu rodzajowi aktywności.

Można również włączyć lub wyłączyć powiadomienia wyświetlane przez program Norton 360 Online po wykryciu określonej sygnatury.

Każde wykluczenie utworzone przez użytkownika zwiększa podatność komputera na ataki.

Do wyboru są następujące opcje:

Aktywne

Umożliwia określenie, czy program Norton 360 Online ma monitorować daną sygnaturę.

Można usunąć zaznaczenie sygnatury ataku, której program Norton 360 Online ma nie monitorować.

Nazwy sygnatur

Umożliwia wyświetlenie listy sygnatur ataku.

Wyłącz wszystkie

Umożliwia wykluczenie wszystkich sygnatur ataku, jeśli program Norton 360 Online ma ich nie monitorować.

Włącz wszystkie

Umożliwia uwzględnienie wszystkich sygnatur ataku, jeśli program Norton 360 Online ma monitorować każdą sygnaturę.

Domyślnie program Norton 360 Online monitoruje wszystkie sygnatury ataków i chroni komputer przed atakami wirusów.

Właściwości

Umożliwia włączenie lub wyłączenie wyświetlanie powiadomień po wykryciu ataku odpowiadającego wybranym sygnaturom.

Wykluczanie lub uwzględnianie sygnatur ataków w celu monitorowania

Zapobieganie włamaniom - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v1274828_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 02/11/2011