Inne produkty

End of Support for Norton Password Manager local vault in Google Chrome

Where can I find the new extension after installation?

The new Norton Password Manager extension is available in the top-right corner of the Google Chrome browser.

Can I use local vault in Google Chrome?

Local vault will no longer be supported in Google Chrome. The new Norton Password Manager extension supports only online vault.

Where can I use my local vault going forward?

Local vaults can currently still be accessed from your Norton Security, Norton Internet Security, or Norton 360 product. Click Internet Security and then click Password Manager. Also, Norton Toolbar is currently still available on Internet Explorer and works with local vaults.

How can I convert my local vault to an online vault?

You can sync the Norton Password Manager data from your local vault to the cloud vault. When you move the data from your local vault to cloud vault, all the data in your local vault is removed permanently.

How do I install the new Norton Password Manager extension?

After you have converted your local vault to online vault, go to the Browsing Protection page and install all the Norton extensions.

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v127071428
System operacyjny: Windows
Ostatnia modyfikacja: 18/11/2021