Inne produkty

Historia zabezpieczeń

Okno Historia zabezpieczeń to centralna lokalizacja, umożliwiająca:

  • Wyświetlanie historii alertów i komunikatów o zdarzeniach funkcji Historia zabezpieczeń.

  • Wyświetlanie wyników skanowań uruchamianych na komputerze.

  • Wyświetlanie elementów wysłanych przez użytkownika do centrum Symantec Security Response.

  • Zarządzanie elementami poddanymi kwarantannie.

  • Monitorowanie zadań zabezpieczeń wykonywanych przez produkt w tle.

Historię zdarzeń można wyświetlać na podstawie wybranej kategorii i podanego ciągu wyszukiwania. Program Norton 360 Online ogranicza liczbę wyników wyszukiwania wyświetlanych na każdej stronie w oknie Historia zabezpieczeń. W związku z tym funkcja Historia zabezpieczeń dzieli elementy zwrócone przy użyciu dowolnych kryteriów wyszukiwania i wyświetla je na oddzielnych stronach. Za pomocą funkcji przewijania stron u dołu okna można kolejno przechodzić na różne strony.

W okienku Szczegóły w oknie Historia zabezpieczeń wyświetlane są szczegóły takie, jak kategoria i poziom bezpieczeństwa zagrożenia. W sekcji Zalecane działanie przedstawiane jest działanie zalecane przez program Norton 360 Online w przypadku wybranego zagrożenia bezpieczeństwa.

W oknie Historia zabezpieczeń dostępne są następujące opcje umożliwiające zarządzanie informacjami funkcji Historia zabezpieczeń:

Pokaż

Umożliwia wybranie kategorii informacji o zdarzeniach zabezpieczeń, którą użytkownik chce wyświetlić w oknie Historia zabezpieczeń

Kategorie Najnowsza historia i Pełna historia umożliwiają wyświetlenie informacji dotyczących zdarzeń zabezpieczeń ze wszystkich kategorii.

Po wybraniu opcji z listy rozwijanej w oknie Historia zabezpieczeń wyświetlone zostaną informacje o zdarzeniach zabezpieczeń związanych z wybraną opcją.

Lista zdarzeń zabezpieczeń zawiera informacje o dotkliwości zagrożenia i jego operacjach oraz dacie i godzinie wystąpienia zdarzenia.

Więcej szczegółów

Umożliwia wyświetlenie dodatkowych szczegółów dotyczących elementu wybranego z listy zdarzeń zabezpieczeń

Opcje

Umożliwia wyświetlenie okna Wykryto zagrożenie/Informacje o pliku

W oknie tym można wyświetlić szczegóły i działania, które można podjąć wobec wybranego zdarzenia historii zabezpieczeń.

Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku kategorii takich jak Kwarantanna.

Eksportuj

Umożliwia wyeksportowanie informacji funkcji Historia zabezpieczeń

Program Norton 360 Online zapisuje wyeksportowane informacje jako plik .mcf lub plik tekstowy wartości rozdzielanych przecinkami. Domyślna nazwa pliku eksportu to nazwa kategorii wyświetlana na liście rozwijanej Pokaż. Można określić żądaną nazwę pliku.

Format pliku .mcf to własnościowy format plików dzienników funkcji Historia zabezpieczeń firmy Symantec. Zapisaną historię zdarzeń zabezpieczeń można wyświetlić, importując plik .mcf do okna Historia zabezpieczeń.

Importuj

Umożliwia zaimportowanie zapisanych informacji funkcji Historia zabezpieczeń

Bieżąca lista zdarzeń zabezpieczeń zostanie zastąpiona importowaną listą i wyświetlone zostaną wszystkie zdarzenia zabezpieczeń zawarte w pliku .mcf. Można również wybrać żądaną opcję z listy rozwijanej Pokaż, aby wyświetlić szczegóły zapisane dla tej opcji w pliku .mcf.

W trybie importu nie można zmodyfikować informacji. Nie można na przykład wyczyścić dzienników. Aby znowu wyświetlić bieżącą listę zdarzeń zabezpieczeń, należy kliknąć łącze Zamknij plik: nazwa_pliku.mcf.

Szybkie wyszukiwanie

Umożliwia wyszukiwanie elementów historii zabezpieczeń przy użyciu słów kluczowych lub nazw zagrożeń bezpieczeństwa

Na przykład, aby wyświetlić wszystkie alerty wygenerowane przez funkcję Automatyczna ochrona, należy użyć w filtrze słowa kluczowego Automatyczna ochrona. Aby wyświetlić wszystkie elementy związane z określonym zagrożeniem bezpieczeństwa, należy wpisać nazwę tego zagrożenia bezpieczeństwa.

W polu tekstowym Szybkie wyszukiwanie można na przykład wpisać nazwę zagrożenia bezpieczeństwa Adware.Hotbar. Wszystkie elementy związane z tą kategorią zostaną wyświetlone na liście zdarzeń zabezpieczeń.

Można również przeprowadzić wyszukiwanie wszystkich zdarzeń zabezpieczeń z określonej daty.

Przejdź do strony

Umożliwia przejście do określonej strony w oknie Historia zabezpieczeń.

W oknie Historia zabezpieczeń elementy wyświetlane są na oddzielnych stronach. Opcji Przejdź do strony można także użyć, aby wyświetlić określoną stronę. W polu tekstowym Przejdź do strony można wprowadzić maksymalnie 6 liter.

Każda strona zawiera maksymalnie 100 elementów.

Odśwież listę

Umożliwia odświeżenie okna Historia zabezpieczeń i wyświetlenie najnowszych informacji.

Ponadto użytkownik może podjąć inne działania dostępne w przypadku kategorii wybranej z listy rozwijanej Pokaż. Są to działania takie, jak Wyczyść historię, Wyczyść wpisy, Dodaj do kwarantanny i Uruchom skanowanie szybkie. Na przykład po wybraniu widoku Kwarantanna funkcja Historia zabezpieczeń umożliwia dodanie elementu do kwarantanny.

Historia zabezpieczeń - informacje

Wyświetlanie elementów w oknie Historia zabezpieczeń

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v12687512_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 30/09/2011