Inne produkty

Włączanie lub wyłączanie usług funkcji Skróty

W oknie Ustawienia można włączyć lub wyłączyć następujące usługi funkcji Skróty :

 • Tryb dyskretny

 • Bezpieczne przeglądanie Internetu

 • Sejf tożsamości

 • Kopia zapasowa

 • Nakładki stanu kopii zapasowej

 • Automatyczna usługa LiveUpdate

 • Inteligentna zapora

 • Norton Tamper Protection

Aby wyświetlić opis usługi, należy przenieść wskaźnik myszy nad nazwę usługi. Zalecane jest pozostawienie włączonych wszystkich usług z wyjątkiem trybu dyskretnego.

Aby włączyć lub wyłączyć usługi funkcji Skróty :

 1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Ustawienia.

 2. W oknie Ustawienia, w obszarze Skróty wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Aby włączyć usługę, zaznacz jej pole wyboru.

  • Aby wyłączyć usługę, wyczyść jej pole wyboru.

   Jeśli wyświetlony zostanie alert lub komunikat, należy wybrać żądany czas z menu rozwijanego, a następnie kliknąć przycisk OK.

Dostosowywanie ustawień programu Norton 360 Online

Ustawienia programu Norton 360 Online - informacje

Utrzymywanie bezpieczeństwa komputera - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v12686692_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 27/10/2011