Inne produkty

Update the verbal passcode for your NortonLifeLock account

You use a verbal passcode to confirm your identity when speaking with a NortonLifeLock member service agent by phone. It is an added layer of protection to authenticate the identity of the person calling.

Update the verbal passcode

  1. Sign in to your account.

  2. Click Monitored Info tab.

  3. Scroll down to the Contact Preferences section.

  4. Next to Verbal Passcode, click Update.

  5. Enter a verbal passcode of your choice and then click Save.

§For NortonLifeLock offerings provided to you by a Service Provider or through channels outside the United States, the LifeLock identity theft protection services and coverage, plan feature names and functionality might differ from the services offered directly by NortonLifeLock. Please contact your Service Provider for details on their NortonLifeLock plan offerings.

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v126243196
System operacyjny: Windows, Mac OS X, Android, iOS
Ostatnia modyfikacja: 14/12/2020