Inne produkty

Ustawienia programu Norton 360 Online - informacje

W obszarze Szczegółowe ustawienia w oknie Ustawienia można dostosować ustawienia ochrony i sieci. Możliwe jest również dostosowanie harmonogramów skanowania i tworzenia kopii zapasowych.

W obszarze Szczegółowe ustawienia w oknie Ustawienia można skonfigurować następujące ustawienia:

Program antywirusowy

Można określić sposób obsługi przez program Norton 360 Online określonych typów wirusów i programów typu spyware oraz innych zagrożeń.

Można określić, czy mają być skanowane przychodzące wiadomości e-mail oraz wiadomości przesyłane za pośrednictwem komunikatorów internetowych. Można też określić pliki i sygnatury wykluczone ze skanowań oraz wybrać sposób obsługi zagrożeń niskiego stopnia. Ponadto można skonfigurować ochronę w czasie rzeczywistym, ochronę przed programami typu spyware i usługę LiveUpdate.

Zapora

Użytkownik może szczegółowo określić sposób obsługi połączeń przychodzących i wychodzących.

Można skonfigurować reguły ruchu i reguły dotyczące określonych programów. Można także określić żądany sposób obsługi prób włamań i ustawienia ochrony przeglądarki w programie Norton 360 Online.

Ochrona antyspamowa

Chroni program pocztowy przed niepożądanymi treściami sieciowymi.

Program Norton AntiSpam można skonfigurować tak, aby określić, z którymi programami pocztowymi ma zostać zintegrowany oraz jak ma on przetwarzać wiadomości skanowane w tych programach. Można określić, czy program Norton AntiSpam ma sprawdzać serwery firmy Symantec w celu odfiltrowania spamu, który filtry lokalne klasyfikują jako prawidłowe wiadomości e-mail.

Moja sieć

Umożliwia wyświetlenie wszystkich urządzeń dostępnych w sieci użytkownika i określenie poziomu zaufania urządzeń podłączonych do sieci użytkownika.

Możliwe jest ukrycie lub wyświetlenie okna Przegląd zabezpieczeń sieci przy uruchomieniu oraz skonfigurowanie portu komunikacyjnego, którego produkty marki Norton używają do komunikowania się między sobą. Można także przeczyścić mapę zabezpieczeń sieci.

Kontrola rodzicielska

Umożliwia pobranie i zainstalowanie programu Norton Safety Minder oraz skonfigurowanie programu Norton Online Family.

Norton Online Family to aplikacja kontroli rodzicielskiej, ułatwiająca ochronę dzieci przed zagrożeniami internetowymi. Program Norton Safety Minder to aplikacja, którą należy zainstalować na każdym komputerze używanym przez dzieci w celu monitorowania ich operacji internetowych. Łącze funkcji kontroli rodzicielskiej umożliwia przejście do witryny internetowej programu Norton Online Family w celu pobrania programu Norton Safety Minder. W celu kliknięcia programu Norton Safety Minder należy kliknąć pozycję Pobierz program Norton Safety Minder. Aby ukończyć instalację, postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie.

Jeśli program Norton Safety Minder został już zainstalowany, można kliknąć pozycję Kontrola rodzicielska, aby otworzyć okno ustawień funkcji Kontrola rodzicielska.

Ochrona tożsamości

Umożliwia skonfigurowanie sejfu tożsamości w celu zabezpieczenia tożsamości internetowych i danych transakcji.

Można również skonfigurować opcje funkcji Bezpieczne przeglądanie Internetu.

Harmonogram zadań

Można określić, kiedy i jak często program Norton 360 Online ma sprawdzać komputer w poszukiwaniu wirusów i innych zagrożeń.

Ustawienia administracyjne

Opcje dostępne w tym oknie umożliwiają skonfigurowanie zabezpieczeń produktu.

Można określić ustawienia serwera proxy w programie Norton 360 Online. Można także skonfigurować funkcje Optymalizacja podczas bezczynności, Monitorowanie wydajności i Tryb oszczędzania energii. Ponadto można skonfigurować tryb dyskretny, limit czasu bezczynności, czas funkcji Opóźnienie zadań automatycznych, funkcję Norton Community Watch oraz funkcję Czyszczenie programu Firefox.

Ustawienia kopii zapasowej

Umożliwiają określenie plików i folderów uwzględnianych w kopii zapasowej, lokalizacji kopii zapasowej oraz harmonogramu kopii zapasowej.

Można także wyłączyć lub włączyć opcje takie jak Nakładki stanu kopii zapasowej, Dysk kopii zapasowej Norton, Menu kontekstowe i Strona właściwości.

W obszarze Skróty w oknie Ustawienia można włączyć lub wyłączyć następujące usługi:

Tryb dyskretny

Włącza lub wyłącza tryb dyskretny.

Tryb dyskretny można włączyć na jedną godzinę, dwie godziny, trzy godziny, cztery godziny, sześć godzin lub jedną dobę.

Bezpieczne przeglądanie Internetu

Umożliwia włączenie lub wyłączenie funkcji Ochrona przed wyłudzeniem danych i Norton Safe Web.

Funkcja Bezpieczne przeglądanie Internetu chroni użytkownika i komputer podczas przeglądania Internetu przy użyciu przeglądarki Internet Explorer lub Firefox.

Sejf tożsamości

Umożliwia włączenie lub wyłączenie funkcji Sejf tożsamości.

Po wyłączeniu funkcji Sejf tożsamości program Norton 360 Online nie umożliwia już zarządzania danymi logowania, kartami i uwagami.

Kopia zapasowa

Włącza lub wyłącza tworzenie kopii zapasowej.

Gdy funkcja Kopia zapasowa jest włączona, komputer tworzy kopie zapasowe zgodnie z ustawieniami określonymi przez użytkownika.

Nakładki stanu kopii zapasowej

Umożliwia włączenie lub wyłączenie nakładek ikon na plikach.

Nakładki ikon pokazują stan kopii zapasowych plików.

Automatyczna usługa LiveUpdate

Umożliwia włączenie lub wyłączenie automatycznych aktualizacji zapewniających ochronę przed nowymi zagrożeniami.

Inteligentna zapora

Włącza lub wyłącza funkcję Inteligentna zapora.

Inteligentna zapora monitoruje komunikację między komputerem użytkownika a innymi komputerami w Internecie. Chroni także komputer użytkownika przed typowymi problemami związanymi z bezpieczeństwem.

Norton Tamper Protection

Umożliwia włączenie lub wyłączenie funkcji Norton Tamper Protection.

Funkcja Norton Tamper Protection chroni program Norton 360 Online przed atakami lub modyfikacjami wykonywanymi przez nieznane, podejrzane lub destrukcyjne aplikacje.

Dostosowywanie ustawień programu Norton 360 Online

Włączanie lub wyłączanie usług funkcji Skróty

Ustawienia ochrony antywirusowej - informacje

Ustawienia zapory - informacje

Ustawienia funkcji Norton AntiSpam - informacje

Moje ustawienia sieciowe - informacje

Ustawienia kopii zapasowej - informacje

Ustawienia funkcji Ochrona tożsamości - informacje

Ustawienia harmonogramu zadań - informacje

Ustawienia administracyjne - informacje

Program Norton 360 Online - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v12570162_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 27/10/2011