Inne produkty

Aby znaleźć numer wersji produktu:

Do uaktualnienia programu Norton lub skontaktowania się z centrum obsługi klientów w celu uzyskania pomocy niezbędny jest pełny numer wersji produktu Norton zainstalowanego na komputerze użytkownika. Dzięki temu można uzyskać rozwiązanie precyzyjnie dostosowane do występujących problemów.

Aby znaleźć numer wersji produktu:

  1. W oknie głównym programu Norton kliknij pozycję Pomoc.

  2. W oknie Centrum pomocy, w obszarze Informacje ogólne, kliknij pozycję Informacje.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v1251038_ns_retail_pl_pl
System operacyjny: Windows
Ostatnia modyfikacja: 13/09/2016