Inne produkty

Instalacja profilu na urządzeniu dziecka z systemem iOS

W powiadomieniu oraz podczas instalacji lub aktualizacji aplikacji Norton Family do najnowszej wersji pojawi się monit o zainstalowanie profilu. W przypadku pominięcia instalacji profilu można tego dokonać w Przeglądarce Norton Family.

  1. Na ekranie zezwoleń profilu stuknij opcję Zezwalaj.

  2. Na ekranie pobierania profilu stuknij opcję Zamknij.

  3. Na wyświetlonym ekranie stuknij opcję Gotowe.

  4. Po wyświetleniu ekranu Zainstaluj profil, przejdź do ekranu głównego.

  5. Otwórz aplikację Ustawienia i stuknij opcję Profil pobrany.

  6. Na ekranie Zainstaluj profil stuknij opcję Zainstaluj.

  7. Na ekranie Instalowanie profilu stuknij opcję Zainstaluj.

  8. Na ekranie Ostrzeżenie stuknij opcję Zainstaluj.

  9. Na wyświetlonym ekranie stuknij opcję Zaufaj.

  10. Na ekranie Profil zainstalowany stuknij przycisk Gotowe.

Potrzeba więcej pomocy?

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v123178708
System operacyjny: iOS
Ostatnia modyfikacja: 02/11/2021