Inne produkty

Odblokowywanie automatycznie zablokowanych komputerów

W niektórych przypadkach niegroźne działanie sieciowe może przypominać sygnatury ataku i funkcja automatycznego blokowania automatycznie blokuje takie działanie w celu zapewnienia bezpieczeństwa komputera. Lista komputerów blokowanych aktualnie przez funkcję Automatyczne blokowanie może zawierać komputer, z którym komunikacja powinna być możliwa.

Jeśli komputer, do którego wymagany jest dostęp, znajduje się na liście blokowanych komputerów, należy go odblokować. Listę funkcji Automatyczne blokowanie można zresetować w razie zmiany ustawień systemu ochrony przez użytkownika. W celu zresetowania listy funkcji Automatyczne blokowanie można odblokować jednocześnie wszystkie komputery znajdujące się na liście.

Aby odblokować komputery z listy automatycznego blokowania:

  1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Ustawienia.

  2. W oknie Ustawienia, w obszarze Szczegółowe ustawienia kliknij pozycję Zapora.

  3. Na karcie Ochrona przed włamaniami i ochrona przeglądarki, w obszarze Zapobieganie włamaniom, w wierszu Automatyczne blokowanie włamań kliknij pozycję Konfiguruj.

  4. W oknie Automatyczne blokowanie włamań, w obszarze Komputery aktualnie zablokowane przez funkcję automatycznego blokowania wykonaj jedną z następujących czynności:

    • Aby odblokować jeden komputer, zaznacz jego adres IP, a następnie kliknij przycisk Odblokuj.

    • Aby odblokować wszystkie komputery z listy automatycznego blokowania, kliknij przycisk Odblokuj wszystkie.

  5. Kliknij przycisk OK.

Wykluczanie lub uwzględnianie sygnatur ataków w celu monitorowania

Wyłączanie lub włączanie funkcji automatycznego blokowania

Stałe blokowanie komputera zablokowanego przez funkcję automatycznego blokowania

Zapobieganie włamaniom - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v1224861_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 27/09/2011