Odblokowywanie automatycznie zablokowanych komputerów

Może się zdarzyć, że funkcja Automatyczne blokowanie uzna normalne działanie komputera zdalnego za próbę ataku. Lista komputerów blokowanych aktualnie przez funkcję Automatyczne blokowanie może zawierać komputer, z którym komunikacja powinna być możliwa.

Jeśli komputer, do którego wymagany jest dostęp, znajduje się na liście blokowanych komputerów, należy go odblokować. Listę funkcji Automatyczne blokowanie można zresetować w razie zmiany ustawień systemu ochrony przez użytkownika. W celu zresetowania listy funkcji Automatyczne blokowanie można odblokować jednocześnie wszystkie komputery znajdujące się na liście.

Aby odblokować komputery z listy automatycznego blokowania:

  1. W oknie głównym programu Norton 360 kliknij pozycję Ustawienia.

  2. W oknie Ustawienia, w obszarze Szczegółowe ustawienia kliknij pozycję Zapora.

  3. Na karcie Ochrona przed włamaniami i ochrona przeglądarki, w obszarze Zapobieganie włamaniom, w wierszu Automatyczne blokowanie włamań kliknij pozycję Konfiguruj.

  4. W oknie Automatyczne blokowanie włamań, w obszarze Komputery aktualnie zablokowane przez funkcję automatycznego blokowania wykonaj jedną z następujących czynności:

    • Aby odblokować jeden komputer, zaznacz jego adres IP, a następnie kliknij przycisk Odblokuj.

    • Aby odblokować wszystkie komputery z listy automatycznego blokowania, kliknij przycisk Odblokuj wszystkie.

  5. Kliknij przycisk OK.

„Wykluczanie lub uwzględnianie sygnatur ataków w celu monitorowania”

„Wyłączanie lub włączanie funkcji automatycznego blokowania”

„Stałe blokowanie komputera zablokowanego przez funkcję automatycznego blokowania”

„Zapobieganie włamaniom - informacje”

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

Identyfikator dokumentu: v1224861_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 01/11/2010