Inne produkty

Wyłączanie lub włączanie funkcji automatycznego blokowania

Gdy wykryty zostanie atak z komputera, zostanie automatycznie zablokowany, aby zapewnić bezpieczeństwo komputera. Jeśli wykryta zostanie inna sygnatura ataku z tego samego komputera, program Norton 360 Online włączy funkcję automatycznego blokowania. Funkcja Automatyczne blokowanie przez określony czas blokuje całą komunikację między komputerem użytkownika a atakującym komputerem. W tym czasie funkcja Automatyczne blokowanie blokuje również ruch nie odpowiadający sygnaturze ataku.

Możliwe jest określenie czasu, przez który program Norton 360 Online ma blokować połączenia przychodzące z atakujących komputerów. Domyślnie program Norton 360 Online blokuje całą komunikację między komputerem użytkownika a atakującym komputerem przez 30 minut.

Funkcja automatycznego blokowania zatrzymuje ruch sieciowy między komputerem użytkownika a określonym komputerem. Aby zatrzymać wszelki wychodzący i przychodzący do komputera użytkownika ruch sieciowy, można użyć opcji Blokuj cały ruch sieciowy.

Jeżeli funkcja automatycznego blokowania zablokuje komputer lub komputery, do których wymagany jest dostęp, można ją wyłączyć.

Aby wyłączyć lub włączyć funkcję automatycznego blokowania:

  1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Ustawienia.

  2. W oknie Ustawienia, w obszarze Szczegółowe ustawienia kliknij pozycję Zapora.

  3. Na karcie Ochrona przed włamaniami i ochrona przeglądarki, w obszarze Zapobieganie włamaniom, w wierszu Automatyczne blokowanie włamań kliknij pozycję Konfiguruj.

  4. W oknie Automatyczne blokowanie włamań, w obszarze Automatyczne blokowanie wykonaj jedną z poniższych czynności:

    • Aby wyłączyć funkcję Automatyczne blokowanie włamań, kliknij opcję Wył.

    • Aby włączyć funkcję Automatyczne blokowanie włamań, kliknij pozycję Wł. (zalecane), a następnie z listy rozwijanej Automatycznie blokuj atakujące komputery przez wybierz, na jak długo chcesz włączyć automatyczne blokowanie.

  5. Kliknij przycisk OK.

Wykluczanie lub uwzględnianie sygnatur ataków w celu monitorowania

Zapobieganie włamaniom - informacje

Odblokowywanie automatycznie zablokowanych komputerów

Stałe blokowanie komputera zablokowanego przez funkcję automatycznego blokowania

Ustawienia ogólne zapory - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v1224836_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 30/09/2011