Inne produkty

Wyłączanie lub włączanie funkcji automatycznego blokowania

Gdy wykryty zostanie atak, połączenie zostanie automatycznie zablokowane, aby zapewnić bezpieczeństwo komputera. Jeśli atak pochodzi z komputera, z którego wcześniej podjęto próbę uzyskania dostępu do komputera użytkownika przy użyciu innej sygnatury ataku, program Norton 360 włącza funkcję automatycznego blokowania. Funkcja Automatyczne blokowanie przez ustawiony czas blokuje całą komunikację między tym komputerem a atakującym komputerem. W tym czasie funkcja Automatyczne blokowanie blokuje również ruch nie odpowiadający sygnaturze ataku.

Funkcja automatycznego blokowania zatrzymuje ruch sieciowy między komputerem użytkownika a określonym komputerem. Aby zatrzymać wszelki wychodzący i przychodzący do komputera użytkownika ruch sieciowy, można użyć opcji Blokuj cały ruch sieciowy.

Jeżeli funkcja automatycznego blokowania zablokuje komputer lub komputery, do których wymagany jest dostęp, można ją wyłączyć.

Aby wyłączyć lub włączyć funkcję automatycznego blokowania:

  1. W oknie głównym programu Norton 360 kliknij pozycję Ustawienia.

  2. W oknie Ustawienia, w obszarze Szczegółowe ustawienia kliknij pozycję Zapora.

  3. Na karcie Ochrona przed włamaniami i ochrona przeglądarki, w obszarze Zapobieganie włamaniom, w wierszu Automatyczne blokowanie włamań kliknij pozycję Konfiguruj.

  4. W oknie Automatyczne blokowanie włamań, w obszarze Automatyczne blokowanie wykonaj jedną z poniższych czynności:

    • Aby wyłączyć funkcję Automatyczne blokowanie włamań, kliknij opcję Wył.

    • Aby włączyć funkcję Automatyczne blokowanie włamań, kliknij opcję Wł. [zalecane].

  5. Kliknij przycisk OK.

„Wykluczanie lub uwzględnianie sygnatur ataków w celu monitorowania”

„Zapobieganie włamaniom - informacje”

„Odblokowywanie automatycznie zablokowanych komputerów”

„Stałe blokowanie komputera zablokowanego przez funkcję automatycznego blokowania”

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v1224836_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 01/11/2010