Inne produkty

Wykluczanie lub uwzględnianie sygnatur ataków w celu monitorowania

W niektórych przypadkach niegroźna operacja sieciowa może przypominać jedną z sygnatur ataku. Użytkownikowi mogą być wielokrotnie wyświetlane powiadomienia dotyczące możliwych ataków. Jeśli wiadomo, że powiadomienia o atakach są generowane wskutek niegroźnych działań, można utworzyć wykluczenie sygnatury ataku odpowiadającej bezpiecznemu rodzajowi aktywności.

Każde wykluczenie utworzone przez użytkownika zwiększa podatność komputera na ataki.

Jeśli wykluczone zostały sygnatury, których monitorowanie ma być teraz wznowione, można je dodać do listy aktywnych sygnatur.

Aby wykluczyć sygnatury ataków z monitorowania:

  1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Ustawienia.

  2. W oknie Ustawienia, w obszarze Szczegółowe ustawienia kliknij pozycję Zapora.

  3. Na karcie Ochrona przed włamaniami i ochrona przeglądarki, w obszarze Zapobieganie włamaniom, w wierszu Sygnatury włamań kliknij pozycję Konfiguruj.

  4. W oknie Sygnatury włamań wyczyść pola wyboru sygnatur ataku, które chcesz wykluczyć.

  5. Kliknij przycisk OK.

Aby uwzględnić sygnatury ataków, które zostały wcześniej wykluczone:

  1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Ustawienia.

  2. W oknie Ustawienia, w obszarze Szczegółowe ustawienia kliknij pozycję Zapora.

  3. Na karcie Ochrona przed włamaniami i ochrona przeglądarki, w obszarze Zapobieganie włamaniom, w wierszu Sygnatury włamań kliknij pozycję Konfiguruj.

  4. W oknie Sygnatury włamań zaznacz pola wyboru sygnatur ataku, które chcesz uwzględnić.

  5. Kliknij przycisk OK.

Zapobieganie włamaniom - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v1224806_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 22/04/2011