Inne produkty

Wyłączanie lub włączanie powiadomień funkcji Zapobieganie włamaniom

Można wybrać, czy w przypadku zablokowania domniemanego ataku funkcja Zapobieganie włamaniom ma wyświetlać powiadomienie. Bez względu na to, czy powiadomienia są wyświetlane, działania funkcji Zapobieganie włamaniom jest rejestrowane przez funkcję Historia zabezpieczeń. Wpisy zarejestrowane przez funkcję Historia zabezpieczeń zawierają informacje na temat atakującego komputera i ataku.

Można włączyć lub wyłączyć wyświetlanie powiadomień po zablokowaniu przez funkcję Zapobieganie włamaniom domniemanych ataków odpowiadających konkretnej sygnaturze.

Aby wyłączyć lub włączyć powiadomienia funkcji Zapobieganie włamaniom:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Ustawienia.

 2. W oknie Ustawienia, w obszarze Szczegółowe ustawienia kliknij pozycję Zapora.

 3. Na karcie Ochrona przed włamaniami i ochrona przeglądarki, w obszarze Zapobieganie włamaniom, w wierszu Powiadomienia wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Przesuń przełącznik Wł./Wył. w prawo, w położenie Wył.

  • Przesuń przełącznik Wł./Wył. w lewo, w położenie Wł.

 4. W oknie Ustawienia kliknij przycisk Zastosuj.

Aby wyłączyć lub włączyć wyświetlanie konkretnego powiadomienia funkcji Zapobieganie włamaniom:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Ustawienia.

 2. W oknie Ustawienia, w obszarze Szczegółowe ustawienia kliknij pozycję Zapora.

 3. Na karcie Ochrona przed włamaniami i ochrona przeglądarki, w obszarze Zapobieganie włamaniom, w wierszu Sygnatury włamań kliknij pozycję Konfiguruj.

 4. W oknie Sygnatury włamań kliknij żądaną sygnaturę ataku, a następnie kliknij przycisk Właściwości.

 5. W oknie Właściwości sygnatury wyczyść lub zaznacz pole wyboru Powiadamiaj mnie w razie wykrycia tej sygnatury.

 6. Kliknij przycisk OK.

 7. W oknie Sygnatury włamań kliknij przycisk OK.

 8. W oknie Ustawienia kliknij przycisk Zastosuj.

Zapobieganie włamaniom - informacje

Historia zabezpieczeń - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v1224775_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 03/11/2011