Inne produkty

Zapobieganie włamaniom - informacje

Funkcja Zapobieganie włamaniom skanuje cały przychodzący i wychodzący ruch sieciowy na komputerze i porównuje te informacje z zestawem sygnatur ataków. Sygnatury ataków zawierają informacje identyfikujące próbę wykorzystania do ataku znanej luki w zabezpieczeniach systemu operacyjnego lub programu. Funkcja Zapobieganie włamaniom chroni komputer przed najczęściej spotykanymi atakami pochodzącymi z Internetu.

Więcej informacji na temat ataków blokowanych przez funkcję Zapobieganie włamaniom można uzyskać pod adresem:

http://www.symantec.com/business/security_response/attacksignatures

Jeśli dane zostaną dopasowane do sygnatury ataku, system zapobiegania włamaniom automatycznie odrzuci pakiet i przerywa połączenie z komputerem, który wysłał te dane. Dzięki temu atak nie ma żadnego wpływu na komputer użytkownika.

Skanowanie przez funkcję zapobiegania włamaniom każdego żądania wszystkich urządzeń uzyskujących dostęp do komputera wydłuża czas skanowania, co spowalnia szybkość działania sieci na komputerze. Czas skanowania można skrócić, a szybkość działania sieci na komputerze można zwiększyć, wykluczając zaufane urządzenia ze skanowania funkcji zapobiegania włamaniom. Jeśli urządzenie w sieci jest na pewno bezpieczne, można zmienić poziom zaufania urządzenia na Pełne zaufanie. Zaufane urządzenia można wykluczyć ze skanowania funkcji zapobiegania włamaniom.

System zapobiegania włamaniom wykrywa i blokuje podejrzane operacje sieciowe na podstawie obszernej listy sygnatur ataków. Aby zapewnić aktualność listy sygnatur ataków, program Norton 360 uruchamia usługę LiveUpdate automatycznie. Jeśli nie jest używana automatyczna usługa LiveUpdate, należy uruchamiać usługę LiveUpdate raz w tygodniu.

„Wyłączanie lub włączanie powiadomień funkcji Zapobieganie włamaniom”

„Wykluczanie lub uwzględnianie sygnatur ataków w celu monitorowania”

„Wyłączanie lub włączanie funkcji automatycznego blokowania”

„Odblokowywanie automatycznie zablokowanych komputerów”

„Stałe blokowanie komputera zablokowanego przez funkcję automatycznego blokowania”

„Lista wykluczeń funkcji zapobiegania włamaniom - informacje”

„Usuwanie wszystkich urządzeń z listy wykluczeń funkcji zapobiegania włamaniom”

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v1224762_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 01/11/2010