Inne produkty

Usuwanie z komputera oprogramowania Wannacry wyłudzającego okup

Jest to zagrożenie znane jako oprogramowanie wyłudzające okup, które wyświetla alerty z informacją, że w celu odblokowania komputera należy wysłać pieniądze do wskazanego odbiorcy. Oprogramowanie tego typu ogranicza dostęp do komputera, wymuszając okup na rzecz twórcy zagrożenia. Destrukcyjny program nakazuje użytkownikowi wysłanie pieniędzy w walucie bitcoin. Aby usunąć to zagrożenie, pobierz oraz uruchom skanowanie przy użyciu narzędzia Norton Bootable Recovery Tool.

Pliki zaszyfrowane przez oprogramowanie Wannacry wyłudzające okup pozostaną zaszyfrowane. Programy Norton nie odszyfrowują plików dotkniętych tym zagrożeniem. W przypadku gdy korzystasz z rozwiązania kopii zapasowej, możliwe jest zastąpienie plików z poprzedniej kopii zapasowej.

KROK 1

Pobierz narzędzie Norton Bootable Recovery Tool

 1. Pobierz i zainstaluj narzędzie Norton Bootable Recovery Tool w niezainfekowanym komputerze.

 2. Kliknij pozycję Pobierz.

 3. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby pobrać i zapisać plik ISO z narzędziem Norton Bootable Recovery Tool.

 4. Przy użyciu pobranego pliku ISO utwórz rozruchowy nośnik odzyskiwania na dysku DVD lub USB.

KROK 2

Uruchom skanowanie przy użyciu narzędzia Norton Bootable Recovery Tool

 1. Włóż lub podłącz nośnik odzyskiwania (narzędzie Norton Bootable Recovery Tool na dysku DVD lub USB), a następnie włącz lub ponownie uruchom komputer.

 2. Przejdź w tryb BIOS, naciskając klawisz wyświetlany na ekranie zaraz po ponownym uruchomieniu komputera.

 3. Wybierz dysk DVD lub USB, na którym utworzone zostało narzędzie Norton Bootable Recovery Tool, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  Jeśli używasz komputera obsługującego system UEFI, wybierz nośnik ratunkowy w obszarze opcji Legacy Boot, a nie UEFI Boot. Nośnikiem ratunkowym jest dysk DVD lub USB z programem Norton Bootable Recovery Tool.

 4. Narzędzie Norton Bootable Recovery Tool zostanie automatycznie uruchomione po zakończeniu odliczania.

  Gdy zostanie wyświetlone menu rozruchu, na ekranie powitalnym narzędzia NBRT wybierz opcję Rozruch.

  Jeśli rozruch nie powiedzie się, wybierz opcję (Rozruch - podstawowa obsługa wideo).

 5. Z listy rozwijanej Wybór języka wybierz preferowany język, a następnie kliknij przycisk OK.

 6. Przeczytaj Umowę licencyjną, a następnie kliknij przycisk Zgadzam się.

 7. Kliknij przycisk Uruchom skanowanie.

 8. W oknie Skanowanie ukończone przejrzyj wyniki skanowania.

  Domyślnie wszystkie wykryte zagrożenia mają przypisane działanie naprawcze. Możesz również wybrać odpowiednie działanie dla każdego z zagrożeń.

  Przed rozpoczęciem usuwania zagrożeń sprawdź dokładnie wyniki skanowania, ponieważ usuniętych plików nie będzie można przywrócić.

 9. Kliknij pozycję Napraw.

 10. W oknie potwierdzenia kliknij przycisk OK.

 11. W oknie Naprawa kliknij przycisk Kontynuuj.

 12. W oknie Ponowne uruchomienie komputera kliknij przycisk Ponownie uruchom skanowanie.

 13. W oknie Skanowanie ukończone przejrzyj wyniki skanowania, a następnie kliknij przycisk Napraw.

 14. W oknie potwierdzenia kliknij przycisk OK.

 15. W oknie Naprawa kliknij przycisk Kontynuuj.

 16. Kliknij pozycję Uruchom ponownie.

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v122270824
System operacyjny: Windows
Ostatnia modyfikacja: 22/07/2020