Inne produkty

Message: "Double Network Detected: Core is connected to another device that is routing traffic"

This message indicates that you connected Norton Core to a combined modem and router or gateway device that should be configured in bridge mode.

If you connect Norton Core to a modem and router combo, you create two home networks. Norton Core cannot protect the devices that are on the wireless network of the combo device.

To fix this problem, configure the modem and router combo in bridge mode so that it works only as a modem. This way, Norton Core is the only router on your network and all of your connected devices are protected.

Depending on your ISP and the router manufacturer, the steps to configure your gateway router in Bridge Mode may vary.

Even though this configuration relies on two routers, the security risks are minimized when you connect all your wired and wireless devices to the Norton Core.

Need more help?

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v120922502
System operacyjny: Android, iOS
Ostatnia modyfikacja: 03/06/2019