Inne produkty

Connect Norton Core to the ISP gateway or router that uses National Broadband Network and VoIP for your home phone

The recommended Norton Core setup, where Core is the only router in your network, does not work for Internet Service Providers (ISPs) that use the National Broadband Network (NBN) and Voice over Internet Protocol (VoIP) for your home phone. This is because you must connect your telephone to the ISP router even when using the Norton Core router for your secure network.

You can fix this, by following guidelines that let you securely use two routers in your network.

  • Connect the WAN port of Norton Core router to one of the LAN ports of your ISP's gateway or router, preferably to the LAN1 port.

  • If you have connected any devices to the LAN ports of the ISP's gateway or router, remove and connect them to the LAN ports of the Norton Core router.

    If you run out of ports on Norton Core, you can extend the number of LAN ports by connecting a multiport switch to one of the LAN ports of Norton Core. You can then connect more devices to the Norton Core network using a wired connection to the LAN ports.

  • Turn off the Wi-Fi network on the ISP's gateway or router.

    • If you cannot turn off Wi-Fi network, set up a different wireless network (SSID) name for ISP's gateway or router and for Norton Core.

  • Connect your Wi-Fi devices only to the Norton Core wireless network.

  • To prevent automatic re-connection, make sure that you remove the ISP's gateway or router's wireless network from the list of previously connected networks in the Wi-Fi settings on your devices.

Even though this configuration relies on two routers, the security risks are minimized when you connect all of your wireless and wired devices to the Norton Core router only.

Alternatively, if you use an Analog Telephone Adapter (ATA) to connect your home phone to your ISP gateway or router, then you can configure the ISP gateway or router in Bridge Mode. For ATA device support, contact your ISP. To configure your gateway or router in Bridge Mode, see Set up a combined modem and router in Bridge Mode to use with Norton Core.

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v119939082
System operacyjny: Android, iOS
Ostatnia modyfikacja: 03/06/2019